BR-VAC22-084 - projectmedewerker Digitof en CSR – 32,3 u/week
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
32,3 u/week (eventueel opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 19 september 2022 of aansluitend t.e.m. 17 september 2023 
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderzoeksteam ‘Business en Recht’ draag je zorg voor het uitvoeren van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de hogeschool en de arbeidsmarkt.

Je zal voor 9,5u/week van je opdracht deel uitmaken van het DigitOF-onderzoeksteam, waarbij je samen met de andere onderzoekers van het team materiaal zal ontwikkelen voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten van het Digitof-project naar het werkveld en naar de studenten. Meer informatie over het Digitof-project: https://www.ap.be/project/digitof

Voor 22,8u/week van je opdracht zal je samen met een team instaan voor het uitvoeren van een nieuw project rond Corporate Social Responsability en Duurzaam Ondernemen waarin een multimethodische onderzoeksstrategie zal gebruikt worden. Je zorgt ervoor dat de verschillende fasen en mijlpalen van het project correct uitgevoerd en tijdig gehaald worden.

Verder zal je als onderzoeker belast zijn met:

- het actief uitbouwen van een netwerk binnen je werkingsgebied (o.a. universiteiten, bedrijven);

- het initiëren en uitwerken van wetenschappelijke applicaties voor fondsenwerving;

- dienstverlenende taken en disseminatietaken naar onderwijs en werkveld;

- het deelnemen aan bijkomende vergaderingen in het kader van onderzoek;

- andere taken die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van de onderzoeksgroep.
 

Profiel

Je bent vertrouwd met praktijkgericht onderzoek of je bent bereid je snel in te werken in deze onderzoeksvorm.

Je bent geboeid door thema’s rond duurzaam ondernemen.

Je bent vertrouwd met databeheer, data-analyse en dataverwerking.

Je kan de verkregen data correct interpreteren en rapporteren. Vervolgens kan je de onderzoeksresultaten vertalen naar producten voor de praktijk (vb. adviezen, handleidingen, instrumenten, workshops, ...).

Je bent als all-round onderzoeker vertrouwd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Je beheerst de courante softwarepakketten, alsook academische software (bv. SPSS, R, Nvivo en/of Power BI).

Je kan resultaten toelichten aan verschillende doelgroepen, je hebt een vlotte pen en kan wetenschappelijk rapporteren (ook in het Engels).

Je bent bereid om jouw onderzoekscompetenties te ontwikkelen en bij te leren waar dat nodig is.

Je kan projectmatig werken en weet zelfstandigheid en teamwork te combineren;

Nauwkeurigheid en orde in je werk zijn je tweede natuur. Je bent dan ook sterk in planning en organisatie.

Je bent contactvaardig en in staat om constructieve interne en externe contacten uit te bouwen en te onderhouden.

Je bent een teamspeler, die motiverend en inspirerend werkt ten aanzien van collega’s en externe partners. Je stimuleert samenwerking.
Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting.

Je hebt ervaring met middelenwerving voor onderzoeksprojecten.


Aanbod

Je wordt contractueel tewerkgesteld voor 32,3u/week (opdeelbaar) m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 28-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling: Campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Opleiding: Onderzoek

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Segers Milenka (milenka.segers@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 28/08/2022

Datum interview: vanaf 29-08-2022

Indiensttreding: m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend