KAA-OP-VAC22-029 - gastprofessor Specifieke kunstgeschiedenis – 3.8 u/week
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Academische bachelor
Volume:
3.8 u/week
Duur:

m.i.v. 19 september 2022 of aansluitend tot en met 18 september 2023. 
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.Als gastprofessor Specifieke kunstgeschiedenis  zorg je voornamelijk voor: 

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals

Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 1Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 2- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

Profiel

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je bent gespecialiseerd en hebt sterke affiniteit met actuele kunst, specifiek in driedimensionele kunst. 

Je kan vlot omgaan met gender-, nationaliteit-, en taaldiversiteit. 

Je kan de colleges zowel in het Nederlands als in het Engels doceren en voorzien van tweetalige documentatie. 

Je kan vlot omgaan met digitale leerplatvormen. 

Je hebt aandacht voor hedendaagse denkkaders, activerend lesgeven en interactieve werkvormen, organiseert relevante studieuitstappen en speelt sterk in op de actualiteit.

Je bouwt aan een goede samenwerking uit met de ateliers Beeldhouwkunst en in Situ³ en zet in op thema's die in de atelierpraktijk aan bod komen.Tijdens het solliciatiegesprek word je verwacht om je visie en aanpak over deze cursussen voor te stellen. 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma / masterdiploma, bij voorkeur Master Kunstgeschiedenis of Kunstwetenschappen.

Je bent bereid binnen het jaar een B1 taalattest Engels te behalen.   

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het hoger (kunst)onderwijs.

 

Aanbod

Je wordt als contractuele gastprofessor tewerkgesteld voor 1.9 u/w m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 18-09-2023. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. 

Je wordt als contractuele gastprofessor tewerkgesteld voor 1.9 u/w m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 18-09-2023. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.Je ontvangt een bruto maandloon van €302 per maand. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren Tot en met 17-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Bovyn Guy (guy.bovyn@ap.be) of Luypaert Leslie (leslie.luypaert@ap.be). Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), wervingenselectie@ap.be. 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2022

Datum interview: 31-08-2022

Indiensttreding: 19-09-2022