KAA-OP-VAC22-022 - docent Fotogeschiedenis – 20%
Betrekking
Functie:
Docent
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Doctoraat
Volume:
20%
Duur:
m.i.v.  19 september 2022 of aansluitend tot en met 17 september 2023. of bij terugkeer van de titularis.
 m.i.v. 19 september 2022 of aansluitend tot en met 17 september 2023.
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 


De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.


Als docent Fotogeschiedenis zorg je voornamelijk voor: 

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals

FotogeschiedenisFotogeschiedenis 
- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het actief zoeken naar contacten in het kader van beoefening en ontwikkeling van de kunsten;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.;
Profiel

Stimuleren en Enthousiasmeren

Studenten moeten zich tegenover hun eigen medium leren verhouden en zich positioneren in hun veld oa in historisch opzicht. 

‘Brief History’: beknopte overzichtelijke basisstructuur aanreiken met belangrijkste technische-esthetische en sociale mijlpalen van het medium (Tijdslijn) (Handboek) (reeks zoals ‘The Genius of Photography’ BBC etc)

Inzoomen in het eerste jaar op fotografische auteurs, stromingen, technische ontwikkelingen, maatschappelijke rollen van en basisideeën- en teksten over het medium in de 19e eeuw, Eeuwwisseling en Modernisme. (2BA: focus op postwar 1945-1975 (street photography, conceptual, New Topographics en Postmodernist photography (appropriation) en 3Ba: thema’s uit de hedendaagse fotografie en artistiek onderzoek rond Bachelorproject (self-reflective practitioner, tweede semester)

Tegelijk Uitzoomen verwijzend naar tijdslijn fotogeschiedenis én naar hedendaagse fotografen en tendensen. (dus naast chronologische benadering, ook dwarsdoorsneden en thematische aanpak)

Veel aandacht voor ‘theorie in de praktijk’ en ‘interactief lesgeven’: opdrachten in beeldanalyse, presentaties en zelfstudie met ondersteuning van methoden van onderzoek en readers (cruciale bronnen, praktijken en teksten). Naast passieve kennisoverdracht toch vooral activerend lesgeven. (vandaar onderscheid tussen ‘fotogeschiedenis  ‘ en ‘fotohistorisch onderzoek’ in 2 en 3BA)

Trainen van begrijpend lezen, kritische attitude, fotohistorische onderzoeksmethoden. Maar ook uitnodigen tot persoonlijke, betrokken dialoog met historische en eigentijdse fotografen (en stijlen, tradities en manieren waarop het medium wordt gedefinieerd..) (Groeiproces, vertrouwen krijgen in het eigen kijken naar en spreken/denken over het medium).

Nauwe samenwerking met FOMU mee realiseren (organiseren van lezingen, workshops, … als deel van het curriculum).

Koppeling maken met de lessen kunstgeschiedenis en kunsttheorie.

Koppeling maken met de atelierpraktijk.

Proefles: Hoe zou je het onderwerp ‘fotografie tijdens de Eeuwwisseling’ (19e-20ste eeuw) aan studenten eerste bachelor presenteren en uitwerken (aan de hand van slides, PowerPoint, PDF, …)?

Voorleggen: Jaarplanning voor de twee semesters van 1BA (grove structuur van de te behandelen thema’s en hun volgorde).
Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een doctoraat op proefschrift of gelijkwaardig[VA_DiplomavoorwaardenVoorkeur][VA_DiplomavoorwaardenVerplicht].


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 10% m.i.v.  19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. of bij terugkeer van de titularis.

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 10% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023


Je ontvangt een loon op basis van barema 528.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 


Opmerkingen

Wijze van solliciteren 


Tot en met 17-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  


Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 


Selectieprocedure 


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  


Indiensttreding 


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Bovyn Guy (guy.bovyn@ap.be) of Luypaert Leslie (leslie.luypaert@ap.be). Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), wervingenselectie@ap.be. 

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2022

Datum interview: 05-09-2022

Indiensttreding: 19-09-2022