KAA-OP-VAC22-014 - Docent Thinking Tools – 40%
Betrekking
Functie:
Docent
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Doctoraat
Volume:
40%
Duur:
m.i.v. 19 september 2022 of aansluitend tot en met 17 september 2023
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 


De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.


Als docent  Thinking Tools zorg je voornamelijk voor: 

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals

Onderzoeksgroep Thinking Tools 


- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het leiden van een onderzoeksteam;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het uitvoeren van projecten voor externe opdrachtgevers;
Profiel

Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van aanvraagdossiers voor projecten.

Je herkent jezelf in de inhoudelijke zwaartepunten van de onderzoeksgroep Thinking Tools.

Je toont sterke interesse en toont affiniteit met materiaal gerelateerde onderzoeksonderwerpen en de ethische vragen die daarmee verbonden zijn.

Je hebt ervaring met planning, uitvoering, rapportering en output van projecten.

Je toont een ruime bekendheid met het werkveld van de actuele kunsten.

Je kan structuur leren en helpen aanbrengen in de voorbereiding, het verloop en het resultaat van een onderzoeksproject.

Je beschikt over een uitstekende tweetaligheid (Nederlands en Engels), zowel schriftelijk als mondeling.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je kan motiveren en je kan vlot contacten leggen.
Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een doctoraat op proefschrift of gelijkwaardig[VA_DiplomavoorwaardenVoorkeur][VA_DiplomavoorwaardenVerplicht].


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 40% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


Je ontvangt een loon op basis van barema 528.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 


Opmerkingen

Wijze van solliciteren 


Tot en met 17-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  


Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 


Selectieprocedure 


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  


Indiensttreding 


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De bruyn Els (els.debruyn@ap.be) of Luypaert Leslie (leslie.luypaert@ap.be). Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), wervingenselectie@ap.be. 

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2022

Datum interview: 06-09-2022

Indiensttreding: 19-09-2022