KCA-ATP-VAC22-004 - Stafmedewerker Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening en Studium generale
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek en Maatschappelijke Dienstverlening sta je in voor de begeleiding van onderzoekers en het ondersteunen van het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten.  Zo draag je bij tot de realisatie van de doelstellingen van de School of Arts, Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de AP Hogeschool.  Je begeleidt - vraag gestuurd - de onderzoekers en onderzoeksprojecten gekoppeld aan het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten, om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen.  Je beheert ook het redactiesecretariaat van de onderzoekpublicaties van de School of Arts.  Je speelt een actieve en initiërende rol in de redactie van het tijdschrift FORUM+. Je onderhoudt voor deze taken interne (en externe) contacten.  Je werkt specifieke projecten uit in het domein van wetenschapspopularisering van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.Daarnaast sta je ook in voor de planning, organisatie, administratie en communicatie van de lezingencyclus Studium Generale leerstoel Kingsbergen (https://www.ap.be/studium-generale), een initiatief van AP Hogeschool in samenwerking met deSingel Internationale Kunstcampus en Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen.Je staat onder andere in voor:

- het vertalen van interne en externe beleidslijnen naar concrete toepassingen m.b.t. het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten.  Als stafmedewerker begeleid je onderzoekers in het valoriseren van onderzoeksresultaten en zoek je actief naar contacten i.k.v. onderzoek en beoefening en ontwikkeling van de kunsten.

- de opvolging van de onderzoeksprojecten in Muziek en Podiumkunsten, om een optimale dienstverlening aan te bieden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en aan haar onderzoekers.  Je volgt de outputvalorisatie en disseminatie van onderzoeksresultaten op, verricht coördinerende activiteiten voor de onderzoeksgroepen en je bereidt de onderzoekvisitaties voor.

- het ontwikkelen en actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten.

- het fungeren als aanspreekpunt voor het onderzoek in Muziek en Podiumkunsten en het geven van eventuele vorming en informatie.  Je verleent advies aan de onderzoekers rond alle aspecten van onderzoek in Muziek en Podiumkunsten en neemt deeltaken op van het diensthoofd Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening.  Je bereidt overeenkomsten voor i.k.v. maatschappelijke dienstverlening.

- het uitvoeren van redactionele opdrachten en coördinerend secretariaatswerk gekoppeld aan de onderzoekpublicaties van KCA in het algemeen, en in het bijzonder het tijdschrift FORUM+.

- het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen onderzoek in Muziek en Podiumkunsten, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.  Je wisselt ervaringen uit met collega's en neemt deel aan (interne en externe) opleidingen.  Je leest vakliteratuur en volgt de regelgeving op.

- het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen.  Je helpt mee met het voorbereiden, organiseren en implementeren van de kwaliteitszorg.  Je reflecteert kritisch over je eigen werkwijze en stuurt deze, indien nodig, bij.  Ook formuleer je voorstellen om interne processen te optimaliseren.

- het initiëren, uitwerken en uitvoeren van welomschreven projecten op vlak van wetenschapspopularisering verbonden aan de onderzoekswerking van KCA.

- het organiseren en inplannen van de werkgroep Studium Generale, de verslaggeving en opvolging, de begeleiding en opvolging van studenten, het uitnodigen en inplannen van sprekers, de communicatie over de lezingen, de opvolging van inschrijvingen en de administratieve, productionele en organisatorische ondersteuning ter voorbereiding van en tijdens de lezingen.

Profiel

- Je kent het werkveld van de muziek- en podiumkunsten en de onderzoeksector en je hebt inzicht in het kunstenlandschap.

- Je hebt ervaring met wetenschapscommunicatie en valorisatieprocessen.  

- Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderzoek ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de onderzoeksprocessen en toetsing.

- Je gebruikt Office 365 zonder problemen en vindt snel je weg in platformen of databanken.

- Je beschikt over sterke communicatieve en administratieve vaardigheden.

- Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderzoeks- en administratieve kwaliteiten te verhogen.

- Je kan zowel zelfstandig als in team werken en besteedt zorg aan het werken met externe partners.

- Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

- Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring met het wetenschappelijk / artistiek onderzoek en ruime ervaring met het onderzoek in de Kunsten.  Publicaties in het domein van artistiek onderzoek strekken tot aanbeveling.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Voets Kevin (kevin.voets@ap.be) of Franck Nadia (nadia.franck@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend