MDI-VAC22-015 - projectmedewerker onderzoeker journalistiek en communicatie – 32,3u/week
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
32,3 u/week (eventueel opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 19 september 2022 of aansluitend t.e.m. 17 september 2023 
Details

Taakomschrijving

Als onderzoeker binnen de onderzoeksgroep ‘Media, Design & IT’ werk je mee aan de uitvoering van twee lopende meerjarige praktijkgerichte onderzoekssprojecten: ‘Video en Activitatie’ en ‘NewsForYou(th)’.  

Binnen deze onderzoeken zal je onder meer mee instaan voor:

- de organisatie van focusgroepen, 

- de contactname met toekomstige respondenten, 

- de afname van diepte-interviews, 

- de afname van surveys, 

- de analyse van onderzoeksresultaten,

- de rapportering aan het werkveld en de academische wereld (bv., presenteren of conferenties of studiedagen).

Voor beide projecten zorg je ervoor dat de verschillende onderzoekstaken correct en binnen de vooropgezette timing correct uitvoert.

Voor meer informatie i.v.m. de beide projecten zie: https://www.ap.be/project/vida-video-activate en https://www.ap.be/project/news4youth

Verder zal je als onderzoeker belast zijn met het deelnemen aan bijkomende vergaderingen in het kader van de uitbouw en ontwikkeling van de onderzoeksgroep Media, Design en IT.  

Je kan ook ingeschakeld worden voor dienstverlenende taken en disseminatietaken naar onderwijs en werkveld. 

 

Profiel

Je bent vertrouwd met praktijkgericht onderzoek of je bent bereid je snel in te werken in deze onderzoeksvorm.

Je bent een all-round onderzoeker, sterk in zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

Je hebt ervaring in het opzetten en afnemen van diepte-interviews en surveys 

Je beheerst de courante softwarepakketten, alsook academische software (bv. SPSS, Nvivo) 

Je kan verkregen data correct interpreteren en rapporteren 

Je kan onderzoeksresultaten vertalen naar producten voor de praktijk (vb. adviezen, handleidingen, instrumenten, workshops, ...).

Je bent sterk in het presenteren van onderzoeksresultaten voor een zowel academische als niet academisch publiek

Je bent bereid om jouw onderzoekscompetenties te ontwikkelen en bij te leren waar dat nodig is. 

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Nauwkeurigheid en orde in je werk zijn je tweede natuur. Je bent dan ook sterk in planning en organisatie

Je bent contactvaardig en in staat om constructieve interne en externe contacten uit te bouwen en te onderhouden.

Je bent een teamspeler, die motiverend en inspirerend werkt ten aanzien van collega’s en externe partners. Je stimuleert samenwerking. 

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma bij voorkeur bachelor communicatie of bachelor journalistiek of master in communicatiewetenschappen of master journalistiek.

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, kan je tewerkgesteld worden als projectmedewerker met loon op basis van barema 502.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, kan je tewerkgesteld worden als projectmedewerker met loon op basis van barema 316.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar onderzoekservaring en/of ervaring in het werkveld.

 

Aanbod

Je wordt contractueel tewerkgesteld voor 32,3 u/ week (opdeelbaar) m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij tewerkstelling als projectmedewerker (masterdiploma) volgens barema 502 of bij tewerkstelling als projectmedewerker (bachelordiploma) volgens barema 316

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 21-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Plaats van tewerkstelling: Campus Meistraat, Meistraat 5, 2000 Antwerpen 

Opleiding: Onderzoek 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Assche Veerle (veerle.vanassche@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 21/08/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 29/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend