MDI-ATP-VAC22-029 - Stafmedewerker opleidingsorganisatie Grafische en Digitale Media – 60%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Als stafmedewerker ondersteun je het diensthoofd Beleid en Organisatie van het departement Media, Design en IT. Je draagt bij aan een vlotte organisatorische en administratieve werking van de opleidingen. Samen met het opleidingsteam zorg je dat de processen rond het onderwijs vlot verlopen met als doel een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening aan studenten en collega’s of externe doelgroepen.Je staat onder andere in voor:

- In samenspraak met het werkveld organiseer je stages en werkplekleren.

- Samen met de roostermaker volg je het lessen- en examenrooster op.

- Je bent het aanspreekpunt voor de opleiding en zorgt ervoor dat de juiste informatie snel en efficiënt bij de juiste persoon terechtkomt.

- Je werkt actief mee aan de voorbereiding en de organisatie van evenementen, infodagen, proclamaties, onthaaldagen en alle info-en wervingsactiviteiten van het departement.

- Je verwerkt een geheel aan samenhangende inhoudelijke en administratieve taken die betrekking hebben op de organisatie van de opleiding.

Profiel

- Je bent organisatorisch sterk, werkt met aandacht voor detail en kwaliteit, en hebt zin voor initiatief.

- Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.

- Je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

- Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je kwaliteit te verhogen.

- Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen, vooral Excel kent voor jou geen geheimen. 

- Je kan je snel inwerken in nieuwe software.

- Je bent oplossingsgericht en steeds bereid om een helpende hand uit te steken. Je werkt ook planmatig en resultaatgericht. 

- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

- Een diploma in een specifieke richting is niet nodig, maar affiniteit met het werkveld is wel aan te raden.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 60% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lauwers Wim (wim.lauwers@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend