BR-ATP-VAC22-064 - Stafmedewerker communicatie – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Je staat onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd in voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de communicatieacties in lijn met de hogeschoolbrede communicatiestrategie. Je vertaalt dit naar het interne communicatiebeleid gericht op studenten en personeel en het externe communicatiebeleid naar potentiële studenten, alumni, het werkveld en het brede publiek. Je verzorgt de administratie verwant aan jouw communicatieopdrachten voor het departement.Je staat onder andere in voor:

- het opmaken en opvolgen van departementale en opleidingsgebonden communicatieopdrachten gericht op (potentiële) studenten en personeel van het departement. Je verzorgt met andere woorden de departementale interne communicatie in overleg met het diensthoofd beleid en organisatie en in lijn met het interne communicatiebeleid van de hogeschool en in afstemming met andere betrokkenen (HR, Student Center,…). In deze context verzorg je o.a. de communicatie (mails en berichten op het intranet) aan studenten i.v.m. de (inhaal)examens.

- het verzamelen van materiaal (foto, tekst) over de opleidingen en departementale activiteiten. Je herwerkt deze informatie tot attractieve berichten voor het intranet, mails en interne nieuwsbrieven. Je verzorgt de lay-out van deze informatieberichten en bewaakt daarbij de AP huisstijl.

- de praktische organisatie van departementale activiteiten en events. Denk daarbij aan wervingsactiviteiten zoals infodagen, SID-Ins en openlesdagen, proclamaties, werkveldevents en events in samenwerking met externe partners.

- voor de externe communicatie werk je ook nauw samen met de dienst marketingcommunicatie van de hogeshool. Je bezorgt de inhoudelijke input over de opleidingen en het departement in een bevattelijk format aan de dienst marketingcommunicatie voor product marketing, magazines en de externe AP website. 

- je bent binnen het departement dé nieuwsantenne voor wat er reilt en zeilt in je departement en gaat ook actief op zoek naar nieuwswaarde. Je doet de redactie en zorgt voor aantrekkelijk beeldmateriaal dat o.a. via de communicatiedienst altijd op de website maar bv ook op social media, nieuwsbrieven en/of pers terecht komt.

- de communicatie-ondersteuning aan medewerkers van het departement en toepassen en bewaken van de huisstijl van AP Hogeschool.

- de opvolging van evoluties en ontwikkelingen binnen communicatie, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van afspraken binnen de hogeschool.

Profiel

- Je hebt ervaring met nieuwsvergaring en redactie van (web)teksten. Met je vlotte pen tover je de beperkste input om tot een aantrekkelijk artikel.

- Je bent een sterke planner waardoor je geen deadline laat passeren en een echt organisatietalent. Je denkt zowel aan het groter geheel als aan de details. 

- Je hebt een goede kennis van social media.

- Ervaring met graduaatsopleidingen is een pluspunt.

- Kennis van een digitale leeromgeving is een pluspunt.

- Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.

- Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in de grafische en digitale media, communicatie of in een taalopleiding.

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 2 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 60% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. of bij terugkeer van de titularis.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Andriessen Wivine (wivine.andriessen@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend