KAA-ATP-VAC22-015 - Administratief medewerker projecten en tentoonstellingen – 100%
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, meer specifiek de afdeling productie en PR in de voorbereiding en organisatie van evenementen en tentoonstellingen. Als medewerker productie sta je onder andere in voor:

• het faciliteren van producties, evenementen en projecten, zowel intern als extern.

• de praktische organisatie, administratieve opvolging en de vlotte doorstroming van informatie en plannen binnen de teams productie en communicatie.

• het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de productiewerking.

• het fungeren als aanspreekpunt voor specifieke producties en evenementen, dossiers en opdrachten m.b.t. de productiewerking van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

• het verlenen van advies aan de collega’s, studenten en externen in het kader van Maatschappelijke Dienstverlening in de School of Arts Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. 

• het uitwisselen van ervaringen met collega’s en deelnemen aan (interne en externe) opleidingen. 

• het formuleren van voorstellen om interne processen en productiewerking te optimaliseren, op die manier draag je een geïntegreerde kwaliteitscultuur uit.

Profiel

• Je beschikt bij voorkeur over een EHBO diploma. 

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma of diploma secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578 - C12), salarisschaal 3.2 (barema 579 - C21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Paepe Gabina (gabina.depaepe@ap.be) of Luypaert Leslie (leslie.luypaert@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend