IO-ATP-VAC22-025 - Medewerker departementale organisatie – 2 x 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Departement Industrie & Omgeving
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
2 x 100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Wil je bijdragen aan vlot lopend onderwijs? Zit organiseren jou in het bloed? Werk je graag klantgericht? Dan is een job als medewerker departementale organisatie bij het departement Industrie & Omgeving echt iets voor jou. Als lid van een team zorg je voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan medewerkers, studenten en externe partijen.Je staat onder andere in voor:

- Je verwerkt een geheel aan samenhangende inhoudelijke en administratieve taken die betrekking hebben op de organisatie van het departement.

- Je ondersteunt de opleidingen bij de examenorganisatie.

- Je maakt verslagen van vergaderingen en gesprekken.

- Je werkt mee aan de organisatie van de departementale events zoals infodagen en proclamaties.

- Je bent een aanspreekpunt voor collega's en studenten met praktische vragen. 

- Je voert kleine bestellingen uit op het vlak van o.a. catering en kantoormateriaal. 

- Je denkt constructief-kritisch mee over de departementale organisatie en voedt hierin het diensthoofd.

- Je volgt de evoluties en ontwikkelingen binnen de organisatie op, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van interne regelgeving.

Profiel

- Je bent organisatorisch sterk.

- Je kan zelfstandig werken maar ook vlot in team functioneren. 

- Je werkt met aandacht voor klant, detail en kwaliteit.

- Je hebt zin voor initiatief.

- Je bent leergierig en enthousiast om in de context van een hogeschool te werken.

- Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen; vooral Excel kent voor jou geen geheimen. 

- Je kan je snel inwerken in nieuwe software.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 200% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Gooskens Geert (geert.gooskens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend