BR-OP-VAC22-074 - lector opleidingscoördinator Graduaat marketing- en communicatiesupport (MCS) – 75%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
75% (eventueel opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als lector opleidingscoördinator Graduaat marketing- en communicatiesupport (MCS) zorg je voornamelijk voor:

- het verzorgen van je activiteiten als aanspreekpunt voor (huidige en toekomstige) studenten voor de graduaatsopleiding Marketing- en Communicatiesupport ter ondersteuning van het opleidingshoofd. Je helpt hen verder bij vragen over de opleiding, verzorgt de intakegesprekken, begeleidt hen tijdens het uitstippelen van hun studietraject en verwijst hen indien nodig door naar overige ondersteunende diensten;

- het opnemen van je rol als eerste aanspreekpunt voor het team van lectoren. Je organiseert samen met het opleidingshoofd het opleidingsoverleg en stuurt werkgroepen aan. Je helpt bij de controle van administratieve zaken zoals de lessen- en examenroosters;

-  het uittekenen van en vormgeven aan het departementaal strategisch beleid in samenspraak met het departementshoofd en de opleidingshoofden, je bent medeverantwoordelijk;

-  het opnemen van deeltaken m.b.t de kwaliteitszorg waar je verantwoordelijk voor bent. Je neemt deel aan vergaderingen omtrent bijvoorbeeld curriculumontwikkeling en toetsbeleid en monitort deze in de opleiding, alsook het ondersteunend werk voor de zelfevaluatierapporten;

- de uitbouw van een netwerk met relevante partners uit het werkveld.

Je bent de rechterhand van het opleidingshoofd van de cluster Marketing Supply Chain Management.


Profiel

Je bent een enthousiast, gedreven en gemotiveerd collega die sterk is in structureren, coördineren en faciliteren.

Je krijgt energie van het werken met mensen, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je bent een communicator in hart en nieren en je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.


Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 75% (Eventueel opdeelbaar) m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 15-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 

Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen.

Opleiding: Graduaat marketing- en communicatiesupport (Dagonderwijs)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Dooren Sylvi (sylvi.vandooren@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 23/08/2022

Indiensttreding: m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend