FIN-ATP-VAC22-010 - Diensthoofd boekhouding – 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Als diensthoofd boekhouding sta je, onder verantwoordelijkheid van de directeur Financiën, in voor het uittekenen, ontwikkelen en opvolgen van de boekhoudkundige processen van de hogeschool. Hiervoor ben je samen met je team verantwoordelijk voor het bredere domein van de boekhouding: van leveranciersboekhouding en klantenboekhouding tot jaarafsluiting en opmaak jaarrekening. Je doet dit om de strategische doelstellingen van de directie Financiën en hogeschool te realiseren in functie van een gezond financieel beleid. Je geeft operationeel en functioneel leiding aan de medewerkers binnen je dienst. Je werkt nauw samen met de directeur Financiën, de collega’s van de dienst Boekhouding, andere leidinggevenden binnen AP, collega’s van de dienst financial controlling en externe partners.Je staat onder andere in voor:

• Je levert tijdig een correcte en volledige boekhouding af. Je verzorgt de opmaak van de jaarrekening en bent verantwoordelijk voor de fiscale en wettelijke formaliteiten. Je organiseert het kasbeheer en maakt een kasplanning op.

•Je staat in voor de permanente verbetering en aanpassing van processen en procedures in het kader van wijzigende omstandigheden. Administratieve vereenvoudiging door digitalisering hoort hier ook bij.

• Je ziet toe op de correcte naleving van de boekhoudkundige en fiscale wetgeving en anticipeert op nieuwe wetgeving waar nodig.

• Je werkt mee aan de voorbereiding van beleidstaken, in samenwerking met en onder leiding van de directeur Financiën.

• Je stuurt het team van medewerkers binnen de dienst boekhouding aan. Je coacht, coördineert en superviseert de werkzaamheden. Je wordt hierin bijgestaan door twee teamcoördinatoren. Je begeleidt en motiveert hen en de andere medewerkers dagelijks en draagt bij tot hun verdere professionele ontwikkeling. Het totale team bestaat uit twaalf medewerkers.

• Je werkt voortdurend verder aan de klantgerichte dienstverlening binnen de hogeschool.

• Je maakt de verbinding tussen de dienst boekhouding en de departementen, Schools of Arts en andere directies. Je adviseert en bent het eerste aanspreekpunt in complexe dossiers.

• Je verruimt je netwerk en expertise door actieve participatie aan interne en externe werkgroepen en vergaderingen.

Profiel

• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in boekhouding.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het hoger onderwijs. Je hebt bij voorkeur ervaring met Procure.

• Je hebt minstens 5 jaar ervaring met het aansturen van een team.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 28-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke (elke.smeets@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 28/08/2022

Datum interview: vanaf 31/08/2022

Indiensttreding: 01/10/2022 of aansluitend