MDI-OP-VAC22-027 - praktijklector/lector ondersteuning onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg – 80%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijklector/lector ondersteuning onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg zorg je voornamelijk voor: 

- het didactisch ondersteunen inzake kwaliteit, curriculumwijzigingen, onderwijsprojecten;

- het samenwerken met externe partners en het werkplekleren;

- het vertalen van nieuwe onderwijskundige inzichten naar de opleidingen;

- het fungeren als aanspreekpunt voor didactische vragen van lectoren;

- het mede initiëren en uitwerken van onderwijsvernieuwingen in de opleidingsprogramma’s, aangepast aan de doelgroep;

- het organiseren van systematische bevragingen en de analyse ervan;

- het adviseren van de opleidingshoofden in verbeterpunten t.v.v. de kwaliteit en didactische werking in functie van studenten, alumni, lectoren, programma’s, projecten, lectoren;

- het inhoudelijk voorbereiden en schrijven van dossiers en aanvragen;

- het organiseren (vergaderingen inplannen, uitnodigingen versturen etc.) van de verschillende overlegorganen en focusgroepen van de opleidingen en het opvolgen van de actiepunten a.d.h.v. de door jou gemaakte verslagen;

- het voorbereiden van de visitaties, accreditaties en evaluaties van de opleidingen.

Als lector ondersteuning onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg voer je didactische en organisatorische taken uit voor de onderwijskundige ondersteuning van de graduaatsopleidingen Systeem- en netwerkbeheer, Internet of Things, en Programmeren en voor de bacheloropleidingen Elektronica-ICT en Toegepaste Informatica. Onder verantwoordelijkheid van de opleidingshoofden draag je bij tot een vlotte didactische werking en een kwaliteitsvolle ontwikkeling van opleidingsprogramma’s en kwaliteitsmonitoringdossiers.

Profiel

Het is een pluspunt indien je vertrouwd bent met curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg binnen het Vlaamse hoger onderwijs (of binnen andere organisaties).

Je werkt creatief, met aandacht voor detail en kwaliteit, en hebt zin voor initiatief.

Je bent organisatorisch sterk, kan zelfstandig werken maar ook vlot in team functioneren. 

je hebt oog voor kwaliteit en werkt nauwkeurig. 

Je beschikt over een vlotte pen waarmee je juiste en inspirerende teksten kunt schrijven.

Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen, vooral Excel kent voor jou geen geheimen.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur in pedagogische wetenschappen of educatieve master.

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% m.i.v.  19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 21-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleiding: Graduaat programmeren  (Dagonderwijs)

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Casal Mosteiro Kelly (kelly.casalmosteiro@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 21/08/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 29/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend