MDI-OP-VAC22-016 - lector Motion 3D en Lector onderzoek Postgraduaat VR – 70%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
70%
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dagonderwijs gegeven (en eventueel in avondonderwijs).

Als lector Motion 3D en Lector onderzoek Postgraduaat VR zorg je voornamelijk voor: 

Als lector Motion 3D zorg je voornamelijk voor:

- voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten van de opleidingsonderdelen die behoren tot het Motion DesignLab: Motion DesignLab III, Software 3D Stills, Motion DesignLab IV – 3D & Video, Software 3D animation & Video, Motion DesignLab V, 3D Expert Class;

- het verlenen van toegang tot het immersive lab aan studenten. Je ondersteunt hen bij het gebruik en het bedienen van de apparatuur. Je onderhoudt en verzorgt het lab en denkt mee over de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen.

- vorm geven aan het programma en vertalen van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en het werkveld naar het curriculum opdat de opleiding toekomstbestendig is en blijft;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- evaluatie van studenten, toezicht bij examens en geven van feedback (inzagemoment);

- ontwikkelen van digitaal studiemateriaal (blended learning) en optimaal inzetten van digitale middelen;

- begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en) (o.a. vak- en opleidingsgebonden vergaderingen) en deelname aan interne en externe werkgroepen;

- meewerken aan en ondersteunen van initiatieven van de opleiding.

Als lector onderzoek Postgraduaat VR werk je voornamelijk in het Immersive Lab (het Innovatie Lab rond immersieve technologieën van AP Hogeschool) en zorg je voor: 

- de uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers;

- het verzorgen van navorming in het kader van posthogeschoolvorming, namelijk het Postgraduaat “Immersive Storytelling in VR”;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal.

 

Profiel

Je hebt aantoonbare ervaring in curriculumontwikkeling en -vernieuwing in het hoger onderwijs en je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in de digitale leeromgeving. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit vakgebied.

Je presteert de colleges in dagonderwijs en eventueel in avondonderwijs.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de Beeldende Kunsten - Grafisch ontwerp.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je kan praktijkcases voor commerciële doeleinden uit eigen professionele ervaring als 3D modeler, 3D animator of 3D generalist voorleggen (3D, VR, AR, interactieve installaties, ..).

Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare pedagogische ervaring in het hoger onderwijs, meer bepaald in 3D en mixed media design en in het hanteren van activerende werkvormen waarbij het zelfsturend leerproces gestimuleerd wordt.

Je hebt ruime ervaring in 3D modeling, animatie, texturing, belichting, het gebruik van 3D camera’s en rendering in Cinema 4D.

Je hebt aantoonbare ervaring in het ontwerpen van duidelijk en gestructureerd lesmateriaal en kan dit aan een grote groep studenten op enthousiaste wijze toelichten.

 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 65% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023 binnen het Departement Media, Design & IT. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 5% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023 binnen de Directie Onderzoek en Dienstverlening. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 21-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord (Viaduct) - Ellermanstraat 71, 2060 Antwerpen

Opleiding: Bachelor in de grafische en digitale media  (Dagonderwijs met eventueel avondonderwijs)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van der Meulen Esthel (esthel.vandermeulen@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 21/08/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 29/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend