PAT-ATP-VAC22-031 - Security engineer – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een interessante en maatschappelijk zeer relevante sector? Heb je voeling en/of interesse voor onderwijs? Zoek je naar een dynamische omgeving met een goede work/life balance? Is Cybersecurity jouw passie? Lees dan zeker hieronder verder. Binnen de ICT-afdeling van AP Hogeschool zijn we op zoek naar een Security Engineer die mee instaat voor het uitbouwen en operationeel opvolgen van de cybersecurity aanpak binnen AP. Samen met jouw collega’s van het technologie-team kijk je uit naar mogelijkheden om onze security setup te verbeteren zodat onze studenten, lectoren en medewerkers kunnen rekenen op een veilige, stabiele en performante digitale werk- en leeromgeving. Je kan vlot meepraten met onze system en network engineers, voert actief onderzoek uit naar threads en volgt potentiële leads op.  Je komt terecht in een hecht team van IT-professionals met diverse specialisaties en rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Technologie. In dit team krijg je de kans om zelfstandig verantwoordelijkheden op te nemen terwijl je ondersteund wordt door het team. Initiatief en creativiteit worden in onze omgeving aangemoedigd en op prijs gesteld. 

Profiel

• Je bent vertrouwd met de werking in een hogeschool. 

• Je communiceert vlot en klantgericht met gebruikers en partners.

• Je beheerst de Engelse taal voldoende om het te lezen, schrijven en spreken.

• Je werkt planmatig en resultaatgericht.

• Je vindt correcte documentatie belangrijk.

• Je bent de drijvende kracht achter security policies en awareness campagnes.

• Je spoort mogelijke kwetsbaarheden in applicaties en servers op en lost deze op. 

• Je hecht belang aan kwaliteit en het principe ‘secure by design’ is je niet onbekend. 

• Je neemt pragmatische beslissingen en hebt oog voor ‘the bigger picture’.

• Je kan zelfstandig werken.

• Je bent integer en hebt oog voor detail.

• Je volgt nieuwe trends, bedreigingen en evoluties in de markt op de voet.

• Je hebt een sterke allround kennis van o.a. MS 365, PowerShell, Windows, Linux, VMware, BGO, IPsec, Next Generation Firewalls (Fortinet), DNSSEC, PKI, (Azure) Active directory, SSL, Identity en Access management, antispam… 

• Je hebt kennis van minstens één van onderstaande technologieën (meer dan één is een plus!): 

- Linux/Windows server management 

- Microsoft System Center (SCCM) 

- Citrix XenServer en/of XenApp 

- Unified Communications (Exchange, Lync) 

- Storage (NetApp) 

- Databasesystemen: Mysql, Microsoft SQL, Postgresql, Couchdb 

• Kennis van onderstaande technologieën kunnen tot aanbeveling strekken: 

- Containerized environments: Docker, Docker Compose, Kubernetes 

- Ansible 

- Azure 

- Monitoring- en alerting technologiëen (Zabbix, Elastic) 

- Bash / Powershell scripting 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bachelordiploma of graduaat met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in ICT of cybersecurity.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) en salarisschaal 5.3 (barema 594 - B31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van der Schoot Joris (joris.vanderschoot@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk