PAT-ATP-VAC22-028 - Diensthoofd applicaties – 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Binnen de ICT-afdeling van AP Hogeschool zijn we op zoek naar een gemotiveerd diensthoofd Applicaties die het ICT-beleid van AP mee uitstippelt en uitvoert. Als business application manager ben je nauw betrokken bij de strategische en beleidsmatige IT-beslissingen. Je krijgt de kans om jouw stempel te drukken op de digitale toekomst van AP. Hierbij werk je nauw samen met de diensthoofden van Service Desk, Technologie en andere diensten/departementen binnen AP. Je stuurt een team aan van 6 programmeurs-analisten en rapporteert rechtstreeks aan de directeur IT.  Je stimuleert een transformatie binnen de hogeschool en bouwt digitale mogelijkheden om innovatieve businessmodellen en -processen te bekomen. Samen met ICT-collega’s en externe partners ontwerp je complexe technische ICT-oplossingen die ervoor zorgen dat procedures en modellen voor development voldoen aan de moderne normen. Als Business Application Manager bewaak jij de ontwikkeling van nieuwe technologie en ben je een trekker op vlak van ‘technological design’. Je bepaalt Service en Operational Level Objectives (SLO's & OLO's) voor applicaties en onderneemt actie wanneer die niet gehaald worden. Buiten projectmanager en technisch expert ben je ook een ‘people manager’ voor het developmentteam van 7 mensen. Je houdt overzicht over de lopende projecten van het team, staat hen bij met raad en daad, deelt je expertise, organiseert regelmatig overleg en adviseert de directeur IT bij functioneringsgesprekken. Je staat onder andere in voor:

• Je staat in voor het project en application lifecycle management van de projecten toevertrouwd aan jouw dienst.

• Samen met jouw team en in overeenstemming met de andere diensthoofden ontwerp je de digitale applicatiestrategie voor de komende jaren. Betrokkenen van andere diensten adviseer je en sta je bij in een ‘digital by design’-benadering.

• Om de digitale transformatie te implementeren, mobiliseer je ‘key influencers’ binnen de hogeschool: je gaat actief met leidinggevenden, projecteigenaars en specialisten in gesprek en betrekt hen bij het uittekenen van businessmodellen en -processen.

• Samen met de directeur ICT formuleer je budgetplannen. Je volgt het budget van jouw team op om de vooropgestelde doelen te bereiken en bewaakt dat er voldoende middelen worden voorzien voor de verdere application lifecycle.

• Je gaat uit van het principe van ‘security by design’.

• Je hebt een analytische ingesteldheid en stelt oplossingen voor om een continue verbetering van de productiviteit te behalen in overeenstemming met de noden van de hogeschool. Je krijgt de kans om zelfstandig aan projecten te werken. Initiatief en creativiteit worden in onze omgeving aangemoedigd en op prijs gesteld. 

Profiel

• Je bent vertrouwd met de werking in een hogeschool.

• Je communiceert vlot en klantgericht met gebruikers en partners.

• Je beheerst de Engelse taal voldoende om het te lezen, schrijven en spreken.

• Je werkt planmatig, resultaatgericht en kan goed prioriteiten stellen.

• Je bent thuis in de wereld van softwareontwikkeling.

• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.

• Je bent analytisch sterk en het woord ‘budget’ schrikt jou niet af.

• Je hebt minstens 7 jaar werkervaring binnen een ICT-gerelateerd domein.

•  Ervaring als leidinggevende is een plus.

• Je hebt kennis van en/of ervaring met projectmanagement.

• Problemen zijn voor jou uitdagingen waarvoor oplossingen kunnen gezocht worden.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) en salarisschaal 7.3 (barema 590 - A32) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk (dirk.decuyper@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk