PAT-ATP-VAC22-026 - Ontwikkelaar (PHP) – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 22-08-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Als stafmedewerker ontwikkelaar zal je instaan voor het mee ontwikkelen van plugins in het Digitale Leerplatform van AP (Digitap), gebaseerd op het populaire open source platform Moodle dat volledig in PHP is geschreven.Moodle heeft een zeer gestructureerd framework waarin je je zal moeten inwerken (tenzij je die ervaring reeds hebt). Door je te houden aan de regels maken de plugins daarna ook kans om gedeeld te worden met de wereldwijde Moodle community (243 landen, 178 duizend geregistreerde sites, 321 miljoen gebruikers). Dit maakt deze functie een zeer leerrijke en toekomstgerichte uitdaging.Samen met je projectleider zal je mee ontwikkelen aan tools voor lectoren en studenten. Het is daarom zeer belangrijk dat je naast je bril als ontwikkelaar, ook de bril van de lector en de student kan opzetten. Wat handig is voor jou als ontwikkelaar hoeft niet handig te zijn voor de gebruiker. Meestal werkt het andersom en daar kan je mee om.Je staat onder andere in voor:• Het ontwikkelen, optimaliseren en bouwen van een diverse reeks web applicaties met behulp van PHP 7+ en javascript.

• Het onderhouden en up to date houden van je eigen ontwikkelingen binnen de Moodle omgeving op basis van de veranderingen in de Moodle community.

• Het onderhouden, upgraden en optimaliseren van de bestaande en de nieuwe Moodle omgeving, en hier de trends en veranderingen van opvolgen.

• Het opvolgen van de laatste security maatregelen in functie van deze platformen.

• Het opvolgen van de trends en evoluties in ontwikkeling, GDPR, enz.

Profiel

• Enkele jaren ervaring in ontwikkelen en onderhouden van software en websites.

• Een goede kennis van programmeertalen (minstens PHP) en databanken (minstens MariaDB / MySQL).

• Ervaring met API’s en REST services.

• Ervaring met versiecontrolesystemen zoals Git.

• Hint: Je vindt een tutorial zoals deze op https://www.youtube.com/watch?v=u54B7eFuG6w eenvoudig, begrijpt de diepgang erachter en bent in staat om deze kennis als basis mee te nemen in het uitwerken van ingewikkeldere projecten.

• Je kan je probleemloos aanpassen aan bestande code-styling rules.

• Je bent in staat om documentatie te schrijven en te onderhouden/

• Het is de eindgebruiker die jouw werk uiteindelijk zal gebruiken. Je kijkt daarom regelmatig door zijn bril en ontwikkelt jouw code in functie van zijn wensen.

• Je kent je weg op internet in het vinden van oplossingen (Google, StackOverflow, …) maar beseft ook dat je niet zomaar klakkeloos mag copy/pasten en de antwoorden steeds zeer nauwgezet moet controleren (vooral om security redenen).

• Je hebt een ‘security first’ mentaliteit (en weet dus o.a. wat dingen zoals SQL injection en code injection zijn).

• Ervaring met Moodle is een pluspunt.

• Je accepteert dat er af en toe wat administratief werk bij hoort.

• Je beheerst de Engelse taal voldoende om het te lezen, schrijven en spreken.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een graduaat, een bachelordiploma of een masterdiploma, liefst in ICT.

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 22-08-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen van het project, voorzien tot oktober 2023. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Schippers Dirk (dirk.schippers@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 22/08/2022 of aansluitend