IO-OP-VAC22-020 - lector Ergonomie – 80%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Industrie & Omgeving
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
80% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als lector Ergonomie zorg je voornamelijk voor:

- voorbereiden en uitvoeren van onderwijsactiviteiten op het vlak van ergonomie, zoals de vakken Introductie in ergonomie, Fysieke & cognitieve ergonomie, Welzijnsbeleid en Arbeidspsychologie;

- evalueren van studenten;

- ontwikkelen van nieuw studiemateriaal;

- begeleiden van stages, studieprojecten en eindwerken;

- begeleiden van bachelorproeven;

- inzetten op je eigen competentieontwikkeling (vakinhoudelijke en didactische bijscholingen);

- verzorgen van infoactiviteiten;

- bijdragen aan inhoudelijke curriculumvernieuwing via deelname aan intern en extern vakoverleg.


Profiel

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een attest preventieadviseur niveau 1: ergonomie

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt ruime werkervaring als preventieadviseur, met een focus op ergonomie. Je volgt de ontwikkelingen in dit veld nauw op. 


Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% (Opdeelbaar) m.i.v.  19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 15-08-2022kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleiding: Bachelor in de integrale veiligheid (Dagonderwijs)
Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Gooskens Geert (geert.gooskens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 23/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend