AB-ATP-VAC22-008 - Relatiebeheerder secundair onderwijs – 80%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Algemeen Beheerder
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 13-11-2022
Details

Taakomschrijving

Binnen AP Hogeschool sta je in voor het relatiebeheer met secundaire scholen.  Dat omvat onder andere volgende opdrachten: • Je onderhoudt bestaande netwerken met het secundair onderwijs. Dit doe je via maandelijkse nieuwsbrieven, telefonische contacten of persoonlijke ontmoetingen….

• Je bouwt actief nieuwe contacten op met het secundaire onderwijs.

• Je onderhoudt en promoot het aanbod voor secundaire scholen. Bekijk het aanbod via www.ap.be/scholen.

• Je geeft informatiesessies over de stap naar het hoger onderwijs en studiekeuze maken, zowel voor AP Hogeschool als voor Studychat (een initiatief met andere Antwerpse hogescholen en Universiteit). Je kan hiervoor terugvallen op bestaande presentaties. 

• Je organiseert activiteiten voor kandidaat-studenten waarbij je instaat voor de voorbereiding,  opvolging en uitvoering van administratieve en logistieke taken. Zoals de organisatie van klasbezoeken aan één van de campussen, workshops omtrent studiekeuzebegeleiding of netwerkevents voor leerkrachten. Je zorgt voor zaken als tijds- en lokaalplanning, catering en goodiebags voorzien, inschrijvingen opvolgen, promotie van de activiteit, het geven van rondleidingen etc ...

• Je verzamelt en beheert data en informatie en maakt die bruikbaar.

Profiel

• Je hebt een grote affiniteit met hoger onderwijs en studiekeuze.

•Je staat graag voor een groep leerlingen laatstejaars secundair onderwijs en kan een verhaal vlot brengen aan verschillende type leerlingen uit ASO, TSO, BSO, KSO. 

• Je bent communicatief en taalvaardig en toont dit in een vlot mondeling en nauwkeurig schriftelijk gebruik van het Nederlands.

• Je bent stressbestendig, klantgericht en klantvriendelijk, empathisch en kwaliteitsgericht.

• Je handelt doelmatig en samenwerkingsgericht, je kan goodwill creëren en opportuniteiten benutten.

• Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband. 

• Je bent sterk in plannen en organiseren en toont daarbij doorzettingsvermogen. 

• Je kan vlot overweg met MS Office en Excel. 

• Je beschikt over een rijbewijs en bent, ook beschikbaar in de avonduren. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een graduaat.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 80% (een deeltijdse aanstelling van 50% is ook bespreekbaar) m.i.v.  01-09-2022 of aansluitend tot en met 13-11-2022. of bij terugkeer van de titularis. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Houdt Ariane (ariane.vanhoudt@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend