AB-ATP-VAC22-007 - Adviseur marketing en business – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Algemeen Beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Ben jij een ervaren en creatieve marketeer? Zin om samen te werken in een (h)echt, divers en enthousiast team van marketing- en communicatieprofessionals in een hogeschool in volle ontwikkeling? Dan verwelkomen wij je graag in onze ploeg. Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Marketing & Communicatie sta je in voor de marketing en communicatie van ons gloednieuwe aanbod voor de professionele markt. Je kan mee de marketingstrategie van deze (voor ons) nieuwe markt bedenken en vormgeven, en zet projecten, campagnes, events op om de marketingdoelstellingen te realiseren. Je doelgroep zijn professionals. Denk aan volwassenen die opnieuw willen studeren, werknemers die zich willen professionaliseren of pasafgestudeerden die zich verder willen specialiseren. Maar daarnaast willen we ook bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar expertise en onderzoek bereiken. We vermarkten dan ook een zeer breed en uniek aanbod van enerzijds thematische opleidingen en navormingen en anderzijds marktgericht onderzoek. Je staat onder andere in voor:

• de ontwikkeling van de marketingstrategie voor de markt professionals en vertaling naar concrete marketingplannen

• mee uittekenen van de nodige marketing- en communicatietools zoals website, drukwerk, content, advertenties, …

• de uitwerking van de propositie, storyline en beeldtaal voor de voor de hogeschool nieuwe markt 

• de uitwerking van marketing- en communicatieprojecten binnen de algemene marketingstrategie, met acties gericht op verschillende doelgroepen en als doel de naamsbekendheid en het imago van AP Hogeschool for professionals en/of de leadgeneratie naar het aanbod te versterken. Je doet dit in nauwe samenwerking met je collega’s en interne stakeholders. 

• het maken van analyses en rapporten o.b.v. beschikbare data en/of (markt)onderzoek. Je bereidt ook nota’s en adviezen voor en vertaalt ze naar de praktijk. 

• bedenken, uitvoeren en monitoren/opvolgen van campagnes 

• duidelijke briefings opstellen voor je communicatiecollega’s en eventueel externe experts die jouw plannen vertalen naar concrete uitwerkingen, en de opvolging ervan. Jij bent, als marketingadviseur verantwoordelijk voor de uitwerking van de marketingplannen, en je werkt in teamverband om tot een optimaal resultaat te komen. In drukke tijden ben je voldoende hands-on om ook zelf zaken uit te schrijven. 

• het opstellen van een marketingplan voor je specifieke segmenten met concrete doelstellingen en resultaatsindicatoren. Je zet daarbij o.a. in op content- en inbound marketing. Je overlegt hiervoor ook met de betrokken interne stakeholders (o.a. de leidinggevenden van het Business Center (opleidingscentrum) en van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek, etc). 

• hierbij aansluitend fungeren als SPOC voor (eerder) strategische of ondersteunende communicatie- en marketingvragen m.b.t. professionals, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 

• project management en uitwerking van allround marketing- en communicatieacties en -projecten over segmenten heen. 

Profiel

• Je hebt ervaring met projectwerking: je weet dat een overzichtelijke planning het begin is van een geslaagd project, bent in staat goede briefings op te stellen, deadlines op te volgen en coördineren doe je op automatische piloot. 

• Je hebt feeling met wat leeft op het vlak van levenslang leren, (maatschappelijke) innovaties en marktgericht onderzoek. 

• Samenwerken zit in je DNA en je hebt de maturiteit verworven om met diverse collega’s samen te werken. Dat kan je in deze functie goed gebruiken, want je werkt zeer vaak samen met bv. de collega’s van je team, directieleden of diensthoofden en externe partners/leveranciers. 

• Je bent mee met digitale-, content- en inbound marketing. Begrippen als conversie, leads, SEO en social advertising zijn bekend terrein. Je volgt hiervoor de evoluties binnen marketing, communicatie en digitale technologieën, en je neemt ook graag initiatief om nieuwigheden uit te proberen. 

• Je hebt ervaring met b2b marketing tools zoals LinkedIn en b2b marketingcampagnes. 

• Je komt terecht in een organisatie in verandering. We hebben een vernieuwde strategische ambitie bepaald die momenteel volop in uitwerking wordt gebracht. Je vindt het niet erg, eerder fijn, om hier van bij de prille start bij te zijn en ook zelf mee richting te geven op de marketing- en communicatieprocessen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in marketing & communicatie of een bedrijfseconomische context. 

• Je hebt bij voorkeur minstens 3 jaar relevante werkervaring in (b2b) marketing. Een extra plus is ervaring binnen de sector. 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Houdt Ariane (ariane.vanhoudt@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend