MDI-OP-VAC22-012 - praktijklector/lector digitale vormgeving en software – 80%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dagonderwijs gegeven (en eventueel in avondonderwijs).

Als praktijklector/lector digitale vormgeving en software zorg je voornamelijk voor:

- ondersteuning van de labs in het eerste en tweede jaar. Je begeleidt en evalueert studenten in het lab  op het gebied van verschillende digitale technieken en het gebruik van software.

- het verlenen van toegang tot de foto- en videostudio aan studenten. Je ondersteunt hen bij het gebruik en het bedienen van de apparatuur. Je onderhoudt en verzorgt de studio en denkt mee over de ontwikkeling van nieuwe studiovoorzieningen.

Daarnaast ben je als praktijklector/lector digitale vormgeving & software in staat of heb je ambitie om een initiërende rol te spelen in het verder ontwikkelen van ons vaardighedenonderwijs en het digitaal onderwijsmateriaal.

Je onderzoekt didactische werkvormen om te gebruiken in blended onderwijs en werkt deze werkvormen mee uit binnen onze online leeromgeving.

Je stemt af met lectoren over de ontwikkeling van blended leerinitiatieven en ondersteunt lectoren in het ontwikkelen van hun eigen blended lesmateriaal.

Je zet mee je schouders onder het uittekenen van een nieuwe opleiding graduaat in de digitale vormgeving. Samen met collega’s en partners uit de beroepspraktijk geef je vorm aan het programma waarin de nadruk gelegd wordt op trainen en oefenen (‘leren door te doen’).

Tevens word je, net als alle lectoren bij onze opleiding, breed ingezet: de opleiding vertegenwoordigen op events (open lesdagen, infodagen, sid-ins, …), het verzorgen van interne/externe communicatie naar en met studenten (content voor website, social media, ea), toezicht houden bij examens, …

Profiel

Vanuit de affiniteit met en/of ervaring in het werkveld, vind je het een uitdaging om realistische situaties te creëren waarin studenten worden voorbereid op de toekomst.

Je kunt kennis en vaardigheden overbrengen en bent gericht op de praktische toepassing ervan. Je weet hierbij een divers studentenpubliek te enthousiasmeren en te stimuleren.

Bij voorkeur heb je ideeën over actuele ontwikkelingen in blended learning, flexibilisering, formatief toetsen, en ben je bereid je hierin (verder) te ontwikkelen.

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit vakgebied.


Je presteert de colleges in dagonderwijs en eventueel in avondonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma, bij voorkeur Bachelor Grafische en Digitale Media, Bachelor Digital Design & Development, Bachelor/Master Beeldende Kunsten – Grafisch Ontwerp, Educatieve Master in Audiovisuele en Beeldende Kunsten.

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.


Je bent een Adobe power user en werkt als een pro met InDesign, Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, XD, Acrobat.

Je hebt professionele ervaring in het drukklaar maken van media (kennis van alle drukprincipes, dpi/ppi, cmyk, rasters, etc.).

Je hebt ervaring met responsive webdesign (Wordpress) en/of HTML/CSS. Kennis van JavaScript en PHP zijn een pluspunt.
Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 80% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 03-07-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord (Viaduct) - Ellermanstraat 71, 2060 Antwerpen

Opleiding: Bachelor in de grafische en digitale media (Dagonderwijs met eventueel avondonderwijs)


 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van der Meulen Esthel (esthel.vandermeulen@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 3/07/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend