FIN-ATP-VAC22-007 - Financieel medewerker – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. zo snel mogelijk of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Je verzorgt voor de dienst financial controlling cijfermatig, inhoudelijk en administratief opdrachten in het kader van de financiële rapportering en de begroting en werkt hiervoor nauw samen met het team van financials controllers.Je staat onder andere in voor:

• Het dagdagelijks bewaken en opvolgen van de budgetten van de AP Hogeschool. Je doet hiervoor suggesties tot verschuivingen van het budget binnen het software pakket ProCure en monitort de uitgaande bestellingen ten opzichte van beschikbaar budget. 

• Het assisteren van de financial controllers bij de financiële rapportering en begroting, onder andere door het verzamelen van gegevens en het maken van diverse analyses. Zo zal je nauw betrokken worden bij de financiële analyse van de studiegelden en de opleidingsgebonden kosten en zal je ter voorbereiding van de begroting de afschrijvingstabellen voorbereiden.

• Het eerste aanspreekpunt binnen de hogeschool voor vragen betreffende budgetten en beheer je in dit kader de mailbox van de dienst.

• Je neemt initiatief en denkt mee met de interne klanten om hen zo goed als mogelijk te informeren, zo ben je nauw betrokken met op vorm geven de intranetpagina’s voor financial controlling.

• Je doet voorstellen om eventuele processen te verbeteren.Je krijgt een opleiding van je collega’s van de dienst financieel beleid om de beschikbare financiële informatie vlot te kunnen verwerken voor interne en externe partners. 

Profiel

Job gerelateerde competenties:

• Je bent nauwkeurig en hebt affiniteit met cijfers.

• Je hebt een uitgebreide Excel-kennis en werkt vlot in Word.

• Je bent resultaat- en oplossingsgericht.

• Je bent klantgericht.Sociale en persoonsgebonden competenties:

• Je hebt een luisterend oor waar nodig, maar weet ook wanneer je moet tussenkomen.

• Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel geschreven als gesproken.

• Leervermogen hebben.

• Samenwerken als hecht team.

• Contactvaardig zijn.

• Je bent betrouwbaar en respectvol.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in bedrijfsmanagement of accountancy. Een graduaatsdiploma in deze richtingen kan ook in aanmerking komen.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 80% m.i.v. 13-06-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 20% m.i.v. 13-06-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. of bij terugkeer van de titularis.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) en salarisschaal 4.3 (barema 592 - B21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke (elke.smeets@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk