SC-ATP-VAC22-002 - Medewerker sociale dienst – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Student Center
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-07-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het diensthoofd Studentenvoorzieningen en samen met het team voer je autonoom administratieve en inhoudelijke opdrachten uit binnen de sociale dienst. Je houdt hierbij rekening met de geldende afspraken, deadlines, procedures, richtlijnen en regelgeving. Je zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de studenten van de AP Hogeschool en voor een vlotte en professionele samenwerking met de andere diensten en personeelsleden van de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• algemene administratieve ondersteuning van de sociale dienst tijdens de drukke inschrijvingsperiode.

• het opvolgen van de gedeelde mailbox van de sociale dienst: beantwoorden of categoriseren van hulpvragen, registreren en archiveren van overeenkomsten voor leningen en voorschotten.

• het onderzoeken van aanvragen van studenten voor het verkrijgen van leningen en betoelagingen. Je volgt de aanvraagdossiers op en doet de bijhorende administratieve verwerking.

• het informeren en adviseren van studenten over het verkrijgen van studiebeurzen en desgevallend intern doorverwijzen voor een gedetailleerd onderzoek.

• het samenwerken met de andere diensten en daarbij zorgen voor een vlotte afhandeling en opvolging van de aanvragen/dossiers met bijzondere aandacht voor de privacy van de student.

• deelname aan het dienstoverleg dat advies uitbrengt over de aanvragen, waarbij je zelf voorstellen formuleert betreffende de dossiers die jij beheert.

• bijdrage aan de vlotte en operationele werking van de processen en je zorgt voor een efficiënte dienstverlening binnen je dienst. Je vormt een kritisch oordeel over de beschikbare informatie.

• de optimalisatie van ICT-platformen om de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten binnen de sociale dienst te verhogen.

Profiel

• Je kan vlot overweg met MS-Office toepassingen: Excel, Acces, Word. 

• Je bent accuraat en nauwgezet in de administratie. 

• Je kan je werk op een efficiënte manier organiseren en kan zowel zelfstandig werken als in team. 

• Je bent sociaal ingesteld en je bouwt een vertrouwensrelatie uit op een professionele manier. 

• Je bent discreet, communicatief en klantgericht.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur als maatschappelijk assistent of office management.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-07-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord (Lichttoren) - Ellermanstraat 81, 2060 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 22-05-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Christens Gert (gert.christens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 22/05/2022

Datum interview: vanaf 25/05/2022

Indiensttreding: 01/07/2022 of aansluitend