FIN-ATP-VAC22-004 - Diensthoofd financiën – 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Als diensthoofd financial controlling sta je, onder verantwoordelijkheid van de directeur Financiën, in voor het uittekenen, ontwikkelen en opvolgen van het financieel beleid van de hogeschool. Hiervoor ontwikkel, organiseren en optimaliseer je de begrotings-en rapporteringsprocessen binnen de hogeschool, om de strategische doelstellingen van de directie Financiën en hogeschool te realiseren en dit in functie van een gezond financieel beleid.Je bent samen met je team van vijf verantwoordelijk voor het opmaken van de (meerjaren)begroting, financiële rapportering en budgetbeheer of financial controlling. Je geeft operationeel en functioneel leiding aan de medewerkers binnen je dienst. Je werkt nauw samen met de directeur Financiën, de collega’s van de dienst Boekhouding, andere leidinggevenden binnen AP, collega’s binnen je eigen team en externe partners.

Je staat onder andere in voor:

• Je tekent, onder leiding van de directeur Financiën, het beleid van de hogeschool uit inzake begroting en meerjarenbegroting en implementeert het.

• Je verzorgt de budgetopvolging en bent verantwoordelijk voor de financiële rapportering, zowel op kwartaal- als jaarbasis en ad hoc rapporteringen.

• Je bent verantwoordelijk voor diverse financiële analyses en ramingen en zet hiervoor de nodige systemen op. Hierbij heb je bijzondere aandacht voor de controle van de werkingsenveloppe van de hogeschool en maak je simulaties voor de toekomst.

• Je volgt de financiële wetgeving op in het bijzonder voor hogescholen.

• Je werkt mee aan de voorbereiding van beleidstaken, in samenwerking met en onder leiding van de directeur Financiën.

• Je stuurt het team van medewerkers binnen de dienst Financieel beleid aan. Je coacht, coördineert en superviseert de werkzaamheden. Je begeleidt en motiveert hen dagelijks en draagt bij tot hun verdere professionele ontwikkeling.

• Je werkt voortdurend verder aan de klantgerichte dienstverlening binnen de hogeschool.

• Je maakt de verbinding tussen de dienst Financieel beleid en de departementen en Schools of Arts. Je adviseert en bent het eerste aanspreekpunt in complexe dossiers.

• Je verruimt je netwerk en expertise door actieve participatie aan interne en externe werkgroepen en vergaderingen.

Profiel

• Je hebt een sterke interesse in de financiële processen binnen een onderwijsinstelling. 

• Je hebt ervaring met het aansturen van een team. 

• Je kan analytisch denken, bent punctueel en werkt nauwkeurig, ook onder tijdsdruk. 

• Je kunt zelfstandig werken, maar hebt er ook geen probleem mee om nauw in team te werken. 

• Je kan abstraheren en het hier en nu overstijgen. Je denkt in globale termen over waarden, systemen en processen zonder je te verliezen in details. Je beschikt over een zeer goed inzichtelijk en analytisch vermogen. 

• Je bent in staat kosten en tijd realistisch in te schatten en doeltreffend te beheren. Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing. Je werkt oplossingsgericht bij het vormgeven van het algemene kader en de recurrente werking binnen de dienst Financieel beleid. Daarenboven kan je kwaliteitsprocessen uittekenen, opvolgen en beheersen. 

• Je maakt een goede indruk op anderen, kan ideeën door anderen doen aanvaarden en hen aanzetten tot actie. Je beschikt hiervoor over uitstekende communicatieve en leidinggevende vaardigheden, en bent een echte 'people manager'.

 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een financiële richting.

• Je hebt minimum 5 jaar aantoonbare ervaring met het ontwikkelen en uitrollen van financieel beleid.  

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 23-05-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) en salarisschaal 7.3 (barema 590 - A32) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke (elke.smeets@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk