PER-ATP-VAC22-002 - Diensthoofd payroll en personeelsadministratie – 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Als diensthoofd payroll en personeelsadministratie geef je, onder verantwoordelijkheid van de directeur Personeel, mee vorm aan de ontwikkeling en uitbouw van het personeelsbeleid op het niveau van de hogeschool. Hiervoor ontwikkel, organiseer en optimaliseer je de interne administratieve processen binnen de directie Personeel en geef je operationeel en functioneel leiding aan de medewerkers binnen dit team. Je werkt nauw samen met de directeur Personeel, diensthoofd HR en andere diensten binnen AP Hogeschool. Je staat in voor efficiënte loon- en personeelsadministratie van meer dan 1400 personeelsleden bij AP hogeschool, verdeeld over 4 departementen en 2 Schools of Arts. In samenwerking met de personeelsmedewerkers op de departementen en Schools of Art’s, het departement Onderwijs, Informat en ACERTA sociaal secretariaat zorg je voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening.Je staat onder andere in voor:

• Je geeft leiding aan een team van dossierbeheerders en teamcoördinatoren. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het maandelijks verwerken van de lonen binnen directie Personeel. Je rapporteert aan de directeur Personeel.

• Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de administratieve processen in kader van loon en personeelsadministratie.

• Je hebt expertise in compensation & benefits: je volgt de sociaaljuridische actualiteit op de voet en je ziet toe op de correcte toepassing van de loon- en arbeidsvoorwaarden.

• Je bent verantwoordelijk voor een billijk en competitief loonbeleid en geeft hierover advies aan de directie en alle leidinggevenden.

• Je stuurt de jaarlijks administratieve processen aan en rapporteert deze personeelsdata aan interne en externe stakeholders.

• Je bent beheerder van de loonverwerkingsprogramma’s: je werkt nauw samen met het sociaal secretariaat en andere HR-dienstverleners.

• In samenwerking met de divisie HR intelligence help je bij het opstellen van maand-, kwartaal- en jaarverslagen. Tevens ben je verantwoordelijk voor rapportage en opmaak van nota’s voor diverse bestuursorganen.

• In samenwerking met de divisie HR intelligence ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, opvolging en verdere uitbouw van digitale HR processen.

• Je adviseert de directie personeel en interne stakeholders bij personeelsadministratieve en juridische vragen en problemen.

Profiel

• Je hebt een passie voor administratie.

• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.

• Je bent analytisch en cijfermatig sterk en je hebt een goede kennis van PC-toepassingen (in het bijzonder Excel).

• Ervaring in uitbouw en opzetten van digitaliseringstrajecten binnen personeelsdienst is een pluspunt.

Toelatingsvoorwaarden

• Je hebt een master diploma.

• Je kan minstens 5 jaar ervaring als payroll specialist voorleggen en hebt een stevige kennis van de Belgische sociale wetgeving. Kennis van rechtpositieregeling van Codex Hoger Onderwijs en ervaring in het onderwijswerkveld is een pluspunt.

• Je hebt reeds een aantal jaren ervaring in een leidinggevende rol.

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 01-03-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) en salarisschaal 7.3 (barema 590 - A32) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Nadai Anke (anke.nadai@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk