GW-ATP-VAC22-004 - Stafmedewerker Inovant – 80%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 01-04-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Inovant is het kenniscentrum van de AP Hogeschool voor leren en ontwikkelen in de openbare sector. We organiseren (korte) open opleidingen of opleidingen op vraag en op maat van de openbare sector over diverse thema’s (beleid en organisatie, financiën en aankoop, HRM, vaardigheden, grondgebonden zaken, …). De opleidingen zijn altijd praktijkgericht, hiervoor trekken we gastdocenten aan die de werking van de openbare sector door en door kennen. We willen kwaliteit afleveren: er is een systeem van permanente evaluatie en we sturen regelmatig bij. We willen ook een modern opleidingsaanbod vormgeven, en zoeken altijd naar de meest geschikte opleidingsvorm voor de vraag. Hiervoor zijn er 5 collega’s in Inovant, je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd. Inovant heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. Daarom tekenen we nu een strategisch plan uit om onze doelgroep en aanbod te verbreden, een digitaal leerplatform voor professionele lerenden te ontwikkelen en een ondersteunend back-office systeem. Inovant draagt zo bij aan het AP-aanbod dat zich richt naar professionele lerenden. Het gaat hier om een nieuwe functie. De stafmedewerker Inovant ondersteunt dit plan door enerzijds deelprojecten in dit plan op te volgen en anderzijds de werking naar de klant verder te verzekeren terwijl andere deelprojecten door collega’s worden opgenomen.Je staat onder andere in voor:

• De opvolging van het deelproject ‘ontwikkeling van een elektronisch leerplatform’ voor de doelgroep van Inovant. Het project wordt centraal binnen AP getrokken, jij bent aanspreekpunt voor Inovant in functionele analyse, behoeftes, planning, feedback na programmatie, testing, input, … 

• Ondersteunen van het team van Inovant in het uitwerken van blended learning voor de hele organisatie, nu reeds en met het oog op het ontwikkelen van het elektronisch leerplatform. 

• Kwaliteitszorg in de opvolging van de opleidingen. 

• Ontwikkelen, plannen en opvolgen van open aanbod voor complexe leervragen van de klanten:

     o Behoefteanalyse, contact en planning met gastdocenten, opmaken van 

     opleidingsfiches.

     o Onboarding nieuwe gastdocenten en gastdocenten ondersteunen in uitvoering 

     opleiding.

     o Planning en opvolging van de opleiding, kwaliteitszorg voor de opleiding.

     o Opvolgen en contacten met het werkveld, overlegmomenten bijwonen, 

     voorstellen voor nieuwe opleidingen.

• Uitwerken en ondersteunen van trajecten op maat voor de klant: 

     o Intake bij de klant en uitwerken van de offerte voor de klant ism de gastdocent.

     o Prijsvoorstel en plan van aanpak formuleren, toelichten offerte bij de klant.

     o Na goedkeuring opvolging dossier en plan van aanpak, kwaliteitszorg tussendoor.  

• Collegiaal ondersteunen van de algemene werking van Inovant (bijwonen teamoverleg, opmaken verslagen, meewerken aan dienstprojecten, …).

Profiel

• Plannen en organiseren; plannen, coördineren en organiseren gaan je goed af, je houdt het overzicht in een veelheid van taken. Je bewaakt de voortgangscontrole van een plan en neemt tijdig de juiste actie. 

• Proactief en ondernemend: je neemt initiatief, zoekt naar nieuwe mogelijkheden, doet voorstellen tot verbetering en nieuwe mogelijkheden voor Inovant. 

• Resultaatsgericht werken: je werkt naar een duidelijk afgesproken doel, kan bijsturen in het plan om het doel te bereiken en overlegt hiervoor regelmatig. Je werkt efficiënt en kostenbewust om dit resultaat te bereiken. 

•Klantgericht: we werken voor onze klanten en hen zo goed mogelijk verder helpen is je dagelijkse missie. Ook met onze gastdocenten en interne klanten willen we een goede relatie uitbouwen. 

• Collegiaal: doordat Inovant een klein team is, is collegialiteit een vereiste voor alle collega’s. Bijspringen, overleggen, ondersteunen, taken overnemen bij drukte en samenwerken aan dezelfde resultaatsgebieden zijn een must. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

• Je beschikt over minstens 2 jaar en liefst 5 jaar ervaring in een gelijkaardige rol. 

• Bij voorkeur kan je ervaring voorleggen in het werkveld van professioneel leren & ontwikkelen. Ervaring in werken in de openbare sector kan een meerwaarde zijn. 

• Je hebt ervaring in projectmatig werken. 

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 80% m.i.v.01-04-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Deze vacature wordt gepubliceerd in het kader van het voorsprongfonds. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen van het project, voorzien tot oktober 2023.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Boomgaardstraat 22, 2060 Antwerpen of andere campussen van AP Hogeschool.Wijze van solliciteren

Tot en met 30-01-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Vermeiren Hanne (hanne.vermeiren@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/01/2022

Datum interview: vanaf 07/02/2022

Indiensttreding: 01/04/2022 of aansluitend