PAT-ATP-VAC22-001 - Moodle developer (digitap) – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 07-02-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Als adviseur Moodle Developer zorg je voor de verdere uitbouw van de bestaande digitale leeromgeving (Digitap). Je doet dat door de bestaande open-source (Moodle) omgeving up-to-date te houden, plugins te installeren en te onderhouden, plugins, modules en kleine en grote projecten te analyseren en te programmeren. Samen met de collega’s van de dienst ICT en de dienst Onderwijsontwikkeling -en innovatie optimaliseer je de platformen, om zo een kwaliteitsvolle dienstverlening en een doeltreffende werking te garanderen.Je staat onder andere in voor:

• Het analyseren, ontwikkelen, optimaliseren en uitbouwen van de diverse webapplicaties door middel van objectgeoriënteerd programmeren met PHP 7.0 en javascript, eventueel gekoppeld aan een .NET backend. Je werkt met de verschillende databases zoals MSSQL en MySQL/MariaDB en kan API’s en REST-services gebruiken bij het ontwikkelen van de webapplicaties. Tijdens het programmeren pas je het principe van versiebeheer toe, de hogeschool gebruikt daarvoor Git.

• Het ontwikkelen en updaten van processen. Je beheert het overzicht van de toepassingen van de digitale leeromgeving en zorgt ervoor dat alles up-to-date is. Hiervoor volg je mee de security, patches en updates van de webplatformen op die in gebruik zijn. Je actualiseert de tools in kwestie bij wijziging van interne processen of wetgeving (bv. privacy). Je verstrekt eveneens de documentatie m.b.t. webplatformen; je werkt onder meer procedures uit, zorgt voor automatisaties en schrijft richtlijnen voor het gebruik van digitale platformen. Daarenboven ben je mee verantwoordelijk voor het rechtenbeheer en sta je mee in voor de implementatie en technische ondersteuning ervan.

• Het volgen van de evoluties en trends in webontwikkeling, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving (o.a. GDPR), als specifiek binnen de Moodle-community. Je initieert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen, door o.a. de werking van platformen die je beheert te evalueren en voorstellen te doen tot verbetering of uitbreiding. Je staat ook open voor vernieuwing, ziet de voor- en nadelen van open source, leert snel en wisselt je ervaring en kennis uit met zowel technische specialisten als met collega’s die voor de functionele kant zorgen.

• Als technisch expert binnen de Moodle-omgeving stuur jij de teamleden aan die zorgen voor de functionering van het platform, en heb je nauw contact met de Applications Manager, het aanspreekpunt binnen Onderwijsontwikkeling -en innovatie alsook de Service Desk die met de gebruiker in contact staat.

Profiel

• Integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse platformen, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.

• Analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie uit databases en koppelingen, en beoordeelt de beschikbare alternatieven.

• Beslissen, d.w.z. tijdig de juiste beslissingen nemen o.b.v. (on)volledige informatie, rekening houdend met de voor- en nadelen ervan en met de diverse opties die er zijn. Je bent stressbestendig en deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken.

• Adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie o.b.v. de eigen expertise.

• Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je kan zowel in team, als zelfstandig werken. Je bent in staat constructief overleg te plegen met collega's en leidinggevenden, en weet feedback m.b.t je werkwijze probleemloos te verwerken. Je hecht belang aan goede communicatie binnen het team en stimuleert samenwerking.

• Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne (studenten en onderwijzend personeel) en externe (o.a. collega's van andere onderwijsinstellingen) belanghebbenden op een efficiënte manier begeleiden en informeren aangaande de digitale omgevingen.

• Organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. Je draagt er mee de eindverantwoordelijkheid voor, tegenover de organisatie en betrokkenen.

• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een ICT-richting of in development.

• Je hebt enkele jaren ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van websites en applicaties. 

• Je hebt een uitgebreide kennis van programmeertalen (PHP 7.0, javascript, bij voorkeur ook C#.NET), je kent objectgeoriënteerd programmeren en je weet voldoende van markup languages (HTML, CSS) om daarin bugs op te lossen. Je weet hoe je met databases (MSSQL, MySql/MariaDB) moet omgaan en je bent bekend met API's en REST-services. Je vindt bij voorkeur ook je weg in een Linuxomgeving. Daarnaast ken je het principe van werken met versiebeheer (Git).

• Je kan je aanpassen aan code-styling regels en schrijft en onderhoudt documentatie.

• Enige ervaring met open source-toepassingen zoals Moodle is een meerwaarde, je weet ook dat Google en Stackoverflow je beste vriend zijn, maar beseft voldoende dat code zonder meer copy/pasten niet veilig is.

• Je schrikt niet terug van een administratief kantje aan je werk en je weet hoe je een functionele analyse maakt en begeleidt. 

• Je beschikt over een gedegen geschreven en gesproken kennis van het Engels.

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v.07-02-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Deze vacature wordt gepubliceerd in het kader van het voorsprongfonds. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen van het project, voorzien tot oktober 2023.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 30-01-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Schippers Dirk (dirk.schippers@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 30/01/2022

Datum interview: vanaf 02/02/2022

Indiensttreding: 07/02/2022 of aansluitend