WT-ATP-VAC21-093 - Medewerker opleidingen Veiligheidsinstituut – 80%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Wie zijn wij?Het Veiligheidsinstituut (VI) is een onderdeel van de AP Hogeschool en is een kenniscentrum welzijn op het werk.Bijdragen tot een meer duurzame werk- en leefwereld is ons doel. We doen dit via het professionaliseren, sensibiliseren en ondersteunen van mensen in organisaties en zetten hierbij volop in op praktijk en preventiebeleving.Onze ambitie reikt verder: vanuit een open en warm huis bouwen we mee aan een actief netwerk en verbinden zo mensen in organisaties tot meer welzijn. Voor dit netwerk zijn we een onderzoekspartner die in co-creatie met het werkveld zorgt voor praktijkgerichte innovaties.Zelf voegen we de daad bij het woord en stellen vol overtuiging het welzijn van klanten en medewerkers voorop. In totaal telt het VI momenteel 17 medewerkers.Als medewerker opleidingen komt je terecht binnen het team opleidingen. Dit team bestaat uit verschillende profielen (docenten, administratieve krachten, adviseurs) die elk binnen hun eigen functie de meerwaarde van een veilige werkomgeving in de verf zetten. Grofweg kan je hun opdrachten als volgt indelen:   

het inrichten van diverse opleidingen i.v.m. welzijn op het werk, zowel in- als extern

het examineren van basisveiligheid VCA en VOL/VIL VCA

het organiseren van groepsbezoeken in de didactische ruimte

het organiseren van studiemomenten en bijscholingenSamen een opleiding (studiemoment, groepsbezoek, …) van A tot Z organiseren èn tot een goed einde brengen, met enthousiaste deelnemers, is het streefdoel van dit team. 

Bijkomende informatie over de activiteiten kan je terugvinden op de website:  https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi.html Als medewerker opleidingen zorg je voor een vlotte organisatie (voor en achter de schermen) van de aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2. Je draagt op die manier bij aan een professionele, kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening aan onze klanten-cursisten.  Jaarlijks volgen ongeveer 100 personen deze opleiding; zij zijn afkomstig uit bedrijven en organisaties gevestigd in gans Vlaanderen.Jij bent de contactpersoon (brugfunctie) tussen het VI en de meer dan 20 externe docenten, en je bent het aanspreekpunt voor de ca. 100 cursisten. Je voorziet hen van de nodige informatie en beantwoordt hun vragen.Je staat onder andere in voor:

- het uitvoeren van het geheel aan administratieve taken gelinkt aan de opleiding : zorgen voor de praktische organisatie (bv. locatie, lessenrooster, ..), verzamelen van de nodige informatie (intern en extern), en deze invoeren in de daartoe voorziene databanken en ICT-platformen (bijv. Smartschool), administratief voorbereiden van de opleidingsonderdelen, uitschrijven/actualiseren van procedures, … ;

- het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van docenten en cursisten: per mail of live (individueel of voor de groep); 

- het beheren van het digitaal leerplatform (Smartschool) en opvolgen van het LMS (Tactics) + ruimer: meewerken aan de optimalisatie van ICT-platformen, met als doel de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen;

- het systematisch evalueren van de verschillende programmaonderdelen en waar nodig bijsturen (inhoudelijk of naar methodiek);

- het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen het domein welzijn op het werk, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving, en op basis hiervan het programma bijsturen;

- algemene ondersteuning bij andere activiteiten (bv. bijscholingen, Congres Navorming) + permanentie;

- beleidsvoorstellen formuleren (nieuwe thema’s, opleidingen, nieuwe doelgroepen, nieuw netwerk of docenten, …);

- vanuit de eigen expertise meewerken aan dienstgerelateerde projecten om de resultaten van de dienst te bereiken (bv. kwaliteitsbeleid, dienstverlening, communicatie, netwerken …). Je rapporteert aan de teamleider opleidingen.

Profiel

- Je werkt planmatig en resultaatgericht.

- Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij frustratie of druk.

- Je durft initiatief te nemen en bewaakt je eigen voortgang. 

- Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen (cursisten, externe docenten, collega’s, …) zowel mondeling als schriftelijk.

- Je kan zowel in team als zelfstandig werken en gaat regelmatig in overleg. 

- Je hebt het inlevingsvermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren, en dit zowel ten aanzien van medewerkers, collega’s, klanten, hiërarchie…

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma en beschikt over min. 5j professionele ervaring.

- Je beschikt over de nodige kennis m.b.t. Welzijn op het Werk; bij voorkeur beschik je over het getuigschrift aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 2.

- Professionele ervaring is een pluspunt.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 60% m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk niet vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 20% m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022 of tot terugkeer van de titularis.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Meerdere campussen van AP Hogeschool.Wijze van solliciteren

Tot en met 05-12-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

 

Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Fivez Liesbeth (liesbeth.fivez@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/12/2021

Datum interview: vanaf 08-12-2021

Indiensttreding: 01-01-2022 of aansluitend