PAT-ATP-VAC21-024 - Data analist – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd ICT-beheer en monitor je databasemanagementsystemen van AP Hogeschool. Je verzekert samen met de database administrator (DBA) het design, de consistentie, kwaliteit en veiligheid van de systemen. Als data master ontwerp, implementeer, monitor en onderhoud je datasets, zowel gestructureerd (databases) als ongestructureerd (big data). Je bewaakt de integriteit van gegevensopslag, werkt mee aan het beleid rond gegevensbescherming en ondersteunt collega’s in de presentatie van data-analyses. Je staat onder andere in voor:

• Visualiseren van datasets op dashboards, volgens de businessnoden (KPI’s, marktaandeel, financiële data, beleidsmonitoring, ...).

• Bepalen en toepassen van standaardmethoden en -tools voor het meten van en rapporteren over een uitgebreide set van relevante performance indicatoren (responstijd, beschikbaarheid, veiligheid en integriteit).

• Monitoren en onderhouden van de huidige databasemanagementsystemen van AP, op SQL-based technologie. Je verzekert ook de integriteit en veiligheid van die systemen.

• Voorzien van ondersteuning, advies en sturing m.b.t. het gebruik van datasets aan ICT- en businesscollega’s. Je adviseert collega’s ook over de gepaste data-analysemethode, zodat ze snel en op correcte wijze hun businessplan kunnen uittekenen en uitvoeren.

• Proactief bewaken van de veiligheid en vertrouwelijkheid van data.

• Verzekeren van de ondersteuning voor het data lifecycle management, inclusief het beheren en archiveren van data.

• Handhaving van datakwaliteit en het nakomen van wettelijke standaarden (bv. GDPR).

Profiel

• Je schrijft query’s uit de losse pols, kan vlot overweg met REST- en API-calls, en verwerft snel inzicht in de structuur en het model van een database.

• Je hebt ervaring met het maken van datawarehouses, dashboards en visualisaties op verschillende platformen, zoals SAS, PowerBI en Grafana.

• Je bezit goede communicatieve skills en weet je communicatie aan te passen naargelang de doelgroep (ICT-collega’s, leidinggevenden, minder ICT-vaardige collega’s).

• Je bent een teamplayer en werkt service- en oplossingsgericht. 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Schrijven van zowel technische als beleidsmatige teksten heb je stevig in de vingers.

• Je bent flexibel en bereid om soms te schuiven in je agenda.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een ICT-richting.

• Je hebt minstens 5 jaar werkervaring met databasemanagement.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 05-12-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Schippers Dirk (dirk.schippers@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/12/2021

Datum interview: vanaf 08-12-2021

Indiensttreding: 01-01-2022 of aansluitend