WT-OP-VAC21-090 - praktijklector/lector AI development – 100% (opdeelbaar)
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 10 januari 2022 of aansluitend tot en met 18 september 2022

Deze vacature blijft open voor sollicitaties totdat er een geschikte kandidaat gevonden is.
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.Als praktijklector/lector AI development zorg je voornamelijk voor: 

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- de curriculumuitwerking van AI-opleidingsonderdelen zoals machine learning, neural networks, data engineering, edge AI;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals: Software testing; Begeleiding in Software project; Begeleiding internationaal project,

- kritisch mee nadenken over de inzetbaarheid van AI in IT-opleidingen;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het valoriseren van onderzoeksresultaten (user manual, workshop en publicatie);

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten zoals het project Learning analytics https://www.ap.be/project/lap;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie-en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je bent geoefend en gekend in het domein van AI en bent wetenschappelijk ingesteld.

Je hebt ervaring in het meedraaien in of leiden van iteratieve IT projecten.

Je hebt een brede kijk op AI en diens toepassingsmogelijkheden waardoor je kritsch mee kan nadenken over de inzetbaarheid van AI in IT-opleidingen.

Je kan zowel zelfstandig als in team werken je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht. 

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur Master in de Informatica of Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van bachelordiploma, bij voorkeur bachelor in de Toegepaste informatica of bachelor in de Elektronica-ICT, Informatiemanagement of multimedia, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 10-01-2022 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Casal Mosteiro Kelly (kelly.casalmosteiro@ap.be)  of Masset Yves (yves.masset@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/03/2022

Datum interview: vanaf 08/12/2021

Indiensttreding: 10/01/2022 of aansluitend