MC-OP-VAC21-110 - lector trajectbegeleiding Graduaatsopleidingen – 30%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Management en Communicatie
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
30%
Duur:
m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend tot en met 18-09-2022.
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als lector trajectbegeleiding Graduaatsopleidingen zorg je voornamelijk voor: 

 Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het ondersteunen en verstrekken van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken binnen de graduaatsopleidingen.  

- actief ondersteunen van studenten van de graduaatsopleidingen bij het timemanagement en de doeltreffendheid van hun studiemethode. 

- hierbij begeleid je de student bij o.a. het:

 • beter plannen

 • leren hoe hij zich aan zijn eigen planning kan houden

 • onderzoeken waarom hij vaak dingen binnen zijn studie uitstelt

 • leren hoe hij uitstelgedrag kan tegengaan

 • motiveren om aan de slag te gaan en te blijven

 • zoeken naar een balans tussen studie, werk, andere verplichtingen en vrije tijd

 • meer excelleren in zijn studie

 • ontwikkelen van specifieke studievaardigheden.

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het ondersteunen en begeleiden van projectwerk;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Je bent een enthousiaste medewerker met zin voor initiatief en een hart voor de studenten.

Je hebt affiniteit met de doelgroep van de graduaatsstudenten en wil hen begeleiden bij het behalen van hun diploma in het hoger onderwijs.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: je bent bereikbaar en makkelijk aanspreekbaar voor de studenten.

Je kan vanuit een brede kijk, de leef- en leersituatie van onze "zorgstudent" benaderen.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken, schuwt geen overleg en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht en je bent bereid om out of de box te denken indien dit het belang van de student dient.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur psychologie, sociologie of onderwijswetenschappen. 

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 30% m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 05-12-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Dooren Sylvi (sylvi.vandooren@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/12/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 08-12-2021

Indiensttreding: 01-01-2022 of aansluitend