PAT-ATP-VAC21-023 - IT Service Manager - 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. zo snel mogelijk t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

AP Hogeschool wil verder digitaliseren en processen optimaliseren. Onder de verantwoordelijkheid van de ICT verantwoordelijke en in samenspraak met de business application manager, leid en coördineer je als IT service manager de dagdagelijkse IT operaties. In concreto zijn dit de datacenter en de service desk activiteiten. Je ondersteunt de transformatie binnen de hogeschool en zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening en klantgerichte relatie met de eindgebruikers. Een doorgedreven monitoring laat toe om de service processen te meten en verbeteringen door te voeren. Je bewaakt de service afspraken met de gebruiker. Je werkt hiervoor nauw samen met ICT-collega’s van de andere teams en externe partners. De service afspraken zijn meetbaar door Operational Level Objectives (OLO’s) en Key Performance Indicators (KPI’s). Je staat in voor het dagelijks beheer van de desktop-, server- en netwerkomgeving. Je beheert de ICT security en de toegang tot de verschillende deelgebieden voor de gebruikers en waarborgt op die manier de veiligheid van de ICT systemen. Je bent, bij voorkeur, een ‘people manager’ in de aansturing van een team van een 15-tal medewerkers. Je behoudt het overzicht over de dagdagelijkse taken van je team, staat hen bij met raad en daad, deelt je expertise en organiseert regelmatig overleg en functioneringsgesprekken.Je staat onder andere in voor:

• Je definieert de service vereisten.

• Je zorgt voor afstemming en akkoord van de OLO’s en KPI’s.

• Je organiseert, plant en stuurt de service activiteiten.

• Je bewaakt het service team budget.

• Je bouwt en onderhoudt management dashboards.

• Je brengt productiviteitsverbeteringen aan waar nodig.

• Je onderhoudt de communicatie met alle gebruikersgroepen.

• Je bent verantwoordelijk voor de planning en rapportage van het team service helpdeskmedewerkers.

Profiel

• Je bent een pragmatisch operationeel beheerder.

• Je hebt ervaring met projectmanagement. Een duidelijk projectplan, werken binnen een (soms gelimiteerd) budget en deadlines op korte termijn zijn jou dus niet vreemd.

• Je hebt kennis van en ervaring met technische componenten als Citrix, Netapp, FortiNet, Azure,Windows, Linux, McAfee, AD, Power BI, Drupal, SCCM.

• Je bent vertrouwd met Office365 en AWS.

• Je hebt ervaring met change management.

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels en bent communicatief sterk, zowel schriftelijk (mails, beleidsnota’s) als mondeling.

• Je hebt een sterk analyserend en synthetiserend vermogen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een IT-richting. 

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 10 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. zo snel mogelijk tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij D'Hondt  Edwin [extern] (edwin.dhondt@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/01/2999

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk