FIN-ATP-VAC21-011 - Financial controller – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Financiën
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. zo snel mogelijk t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd financieel beleid sta je, als financial controller, mee in voor het ontwikkelen en opvolgen van het financieel beleid van de hogeschool. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor het opmaken van de (meerjaren)begroting, financiële rapportering en budgetbeheer of financial controlling. Je adviseert de verschillende entiteiten (departementen, school of arts, directies en diensten) binnen de hogeschool bij het nemen van financiële beslissingen. Je bouwt als expert actief interne en externe contacten uit, teneinde de jouw toegewezen beleidsdossiers kwaliteitsvol en efficiënt af te werken.Je staat onder andere in voor:• het mee voorbereiden, opmaken, opvolgen en monitoren van de begroting en meerjarenbegroting, en dit onder leiding van het diensthoofd financieel beleid.

• het evalueren van de actuele financiële resultaten tegenover de budgetten en tegenover de resultaten van de vorige periodes. Hiervoor voer je variantieanalyses uit, zorg je voor de verklaringen en stel je rapporten en adviezen op.

• het verzorgen van de budgetopvolging en de voorbereiding van de financiële rapportering op kwartaal- en jaarbasis (o.a. jaarrekening en jaarverslag) , alsook adhoc financiële rapporteringen. Deze rapporteringen worden opgemaakt zowel voor de interne beslissingsorganen als voor de overheid teneinde ten allen tijde de correcte financiële gegevens te rapporteren.

• het uitwerken van diverse financiële analyses en ramingen om de financiële toekomst van de hogeschool in kaart te brengen en je denkt hiervoor mee de nodige systemen uit. Dit doe je onder andere door het analyseren van de verschillende cijfers, alsook de data dewelke aan de basis liggen van deze cijfers zoals bijvoorbeeld trendanalyses op de inkomsten (overheidsfinanciering en studiegelden) of de studentengegevens.

• het geven van financieel advies aan de departementen, schools of arts en directies van de hogeschool om de financiële performantie te managen en te sturen.

• het opstellen, controleren en opvolgen van financiële rapporteringsprocedures. Je zorgt voor een continue verbetering van de kwaliteit van de gebruikte processen en tools.

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen het financieel beleid, decretale evoluties en het hogeschool landschap.

Profiel

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

• Je hebt bij voorkeur ervaring als controller of financieel expert binnen een middelgrote organisatie, maar ook met geen of beperkte ervaring kom je in aanmerking voor deze functie.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in een economische richting.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. zo snel mogelijk tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke (elke.smeets@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: online en zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk