GW-ATP-VAC21-055 - Stafmedewerker beheer & organisatie – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 04-10-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Ben jij iemand die voeling heeft met het hoger onderwijs? Wil je graag meewerken aan het versterken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de dienstverlening? Heb je affiniteit met de studiegebieden gezondheidszorg en sociaal-agogisch werk? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou.

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Administratie en Organisatie van het departement Gezondheid en Welzijn, sta je in voor opdrachten m.b.t. het analyseren, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, die kaderen binnen het departementaal beheer. Op deze manier draag je bij tot de realisatie van de doelstellingen van het departement en de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• het (verder) ontwikkelen, uitwerken en implementeren van processen en procedures binnen het departement Gezondheid en Welzijn (GW). Je volgt daarbij de bestaande procedures en processen op en houdt deze up-to-date. Je doet ook voorstellen om bestaande procedures en processen te optimaliseren, steeds in overleg met de andere betrokkenen in het departement GW.

• het faciliteren en organiseren van evenementen. Daarnaast sta je samen met de stafmedewerker communicatie in voor de organisatie van o.a. infoactiviteiten en proclamaties.

• de informatiedoorstroming die verloopt via het intranet voor studenten. Je hebt daarbij oog voor de toepassing van de huisstijl op de lay-out van departementale en opleidingsgebonden documenten en posts.

• de opvolging van de ontwikkelingen binnen de digitale communicatie en het aanpassen van de communicatiestijl aan het doelpubliek.

• de optimalisatie van het gebruik van verschillende ICT platformen (Digitap, intranet, MS Teams, Sharepoint) en communicatiekanalen gericht op de werking van het departement.

• ondersteuning bij de lay-out van de academische kalenders van de opleidingen van het departement. 

• de opvolging en het beheer van samenwerkingsovereenkomsten van het departement.

• Je wordt ingeschakeld als verslaggever bij departementale overlegorganen.

• Je bent bereid om andere departementale administratieve opdrachten op te nemen.

Profiel

- Je hebt affiniteit met logistieke processen.

- Je hanteert een vlotte pen en bent redactioneel sterk.

- Je kan vlot overweg met Indesign, Photoshop en Illustrator en hanteert hedendaagse informatietechnologie.

- Je werkt planmatig en resultaatsgericht.

- Je bent organisatorisch sterk, creatief en praktisch ingesteld.

- Je bent flexibel en bereid te werken tot 22u en occasioneel op zaterdag op alle campussen van het departement.

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur met een specialisatie binnen eventmanagement of media. 

Je hebt bij voorkeur minimum 5 jaar ervaring binnen eventmanagement en met sociale media.

Ervaring in het (hoger)onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 04-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Wijze van solliciteren

Tot en met 03-10-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lambrechts Inge (inge.lambrechts@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 3/10/2021

Datum interview: vanaf 07-10-2021

Indiensttreding: 04-10-2021 of aansluitend