WT-ATP-VAC21-081 - Medewerker opleidingen Veiligheidsinstituut – 90%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
90%
Duur:
m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2021
Details

Taakomschrijving

Wie zijn wij?

Het Veiligheidsinstituut (VI) is een expertisecentrum m.b.t. welzijn op het werk én veiligheid en gezondheid thuis.

Ons doel is om -via het vormen, sensibiliseren en faciliteren van mensen en organisaties- effectief bij te dragen tot een meer veilige en gezonde werk- en leefwereld. Daarom zetten we volop in op praktijk en preventiebeleving.

Onze ambitie reikt verder: vanuit een open en warm huis willen we meebouwen aan een actief netwerk en zo mensen en organisaties verbinden tot meer welzijn. 

Als medewerker opleidingen komt je terecht binnen het team opleidingen. Dit team bestaat uit verschillende profielen (docenten, administratieve krachten, adviseurs) die elk binnen hun eigen functie de meerwaarde van een veilige werkomgeving in de verf zetten. Grofweg kan je hun opdrachten als volgt indelen: 

• het inrichten van diverse opleidingen i.v.m. welzijn op het werk, zowel in- als extern

• het examineren van basisveiligheid VCA en VOL/VIL VCA

• het organiseren van groepsbezoeken in de didactische ruimte

• het organiseren van studiemomenten en bijscholingen

Samen een opleiding (studiemoment, groepsbezoek, …) van A tot Z organiseren èn tot een goed einde brengen, met enthousiaste deelnemers, is het streefdoel van dit team. 

Bijkomende informatie over de activiteiten kan je terugvinden op de website: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/pvi.html

Je ondersteunt het team opleidingen van het Veiligheidsinstituut (VI) door te zorgen voor een vlotte organisatie (voor en achter de schermen) van de aanvullende vorming preventieadviseur niveau 2. Je draagt op die manier bij aan een professionele en kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze klanten-cursisten. 

Jaarlijks volgen ongeveer 100 personen deze opleiding; zij zijn afkomstig uit bedrijven en organisaties gevestigd in gans Vlaanderen.

Je staat onder andere in voor:

- praktische organisatie en administratieve opvolging van de opleiding : documenten aanmaken, locatie organiseren, aanwezigheden registreren, … ;

- je bent de contactpersoon (brugfunctie) tussen het VI en de meer dan 20 externe docenten;

- je bent het aanspreekpunt voor de ca. 100 cursisten;

- beheren digitaal leerplatform Smartschool;

- toelichten en administratief voorbereiden van de verschillende opleidingsonderdelen;

- systematisch evalueren van de verschillende programmaonderdelen en indien nodig voorstellen formuleren naar bijsturing (inhoudelijk of naar methodiek);

- algemene ondersteuning bij andere activiteiten (bv. bijscholingen, Congres Navorming) + permanentie;

- beleidsvoorstellen formuleren (nieuwe thema’s, opleidingen, nieuwe doelgroepen, nieuw netwerk of docenten, …);

- vanuit de eigen expertise meewerken aan dienstgerelateerde projecten om de resultaten van de dienst te bereiken (bv. kwaliteitsbeleid, dienstverlening, communicatie, netwerken …).

Profiel

Je beschikt over de volgende competenties:

- Je werkt planmatig en resultaatgericht.

- Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij frustratie of druk.

- Je durft initiatief te nemen en bewaakt je eigen voortgang. 

- Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen (cursisten, externe docenten, collega’s, …) zowel mondeling als schriftelijk.

- Je kan zowel in team als zelfstandig werken en gaat regelmatig in overleg. 

- Je hebt het inlevingsvermogen om uitgesproken en onuitgesproken informatie op te pikken en adequaat daarop te reageren, en dit zowel ten aanzien van medewerkers, collega’s, klanten, hiërarchie…

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je beschikt over de nodige kennis m.b.t. Welzijn op het Werk; bij voorkeur beschik je over het getuigschrift aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 2.

Je bent in het bezit van een getuigschrift aanvullende vorming voor preventieadviseur niveau 2.Werkervaring is welkom maar geen vereiste.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 90% m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021 of bij terugkeer van de titularis. Naar 2022 toe bestaat de mogelijkheid om de opdracht opnieuw op te nemen, na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen.

Wijze van solliciteren

Tot en met 26-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Henderieckx Stefaan (stefaan.henderieckx@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/09/2021

Datum interview: vanaf 27-09-2021

Indiensttreding: 01-10-2021 of aansluitend