OND-ATP-VAC21-011 - Stafmedewerker project "STEM on the road" – 40%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
40%
Duur:
m.i.v. 04-10-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Binnen de directie Onderwijs en Onderzoek en onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek, Maatschappelijke dienstverlening en Internationalisering, sta je in voor de praktische uitvoering van het project “STEM on the road”. “STEM on the road” is een gezamenlijk project van de AUHA (Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen) met als doel het aanbod aan STEM-academies toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren. AP Hogeschool is de trekker van het project. 

Je verzorgt de organisatorische, logistieke en administratieve ondersteuning van de verschillende STEM-academies binnen AP Hogeschool en de uitbreiding van de STEM-academies buiten de stad Antwerpen. Ook de promotie van deze STEM-academies ligt in jouw handen. In het kader van een succesvolle verderzetting van dit project, bouw je actief uiteenlopende contacten op, zodat je de opdracht kwaliteitsvol en efficiënt kan voltooien en er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Binnen je taken zal je nauw samenwerken met de projectcoördinator en het projectteam binnen AP. Hiernaast zal je deelnemen aan de stuurgroep vergadering van het project. 

Je staat binnen het project “STEM on the road” o.a. in voor:

- De organisatorische, logistieke en administratieve ondersteuning van het project. Dit houdt o.a. in: de aankoop van het benodigde materiaal voor de STEM-workshops, de bestellingen opvolgen, het vervoer van dit materiaal naar de verschillende locaties regelen, de lokalenplanning op de verschillende campussen vastleggen, de inschrijvingen opvolgen, de planning van de verschillende STEM-academies, het opvolgen van de kwaliteitsbewaking van de STEM-academies samen met de lectoren uit lerarenopleidingen, de communicatie over en promotie van de verschillende STEM-academies (zowel online als drukwerk), interne en externe rapportering van het project (verzamelen van indicatorenfiches, tijdsregistraties, …), etc. Je krijgt met andere woorden de volledige verantwoordelijkheid over de praktische uitvoering van dit project. Hierin word je binnen AP Hogeschool ondersteund door de projectcoördinator die het overkoepelende geheel van het project opvolgt. 

- Het actualiseren en optimaliseren van gegevens en procedures om de inschrijvingen op te volgen van alle STEM-academies. Het analyseren van de inschrijvingsgegevens om eventueel de promotie van de activiteiten bij te sturen, en ook om de diversiteit binnen de STEM-academies te bewaken. 

- Het schrijven van wervende teksten ter promotie van de STEM-academies, het updaten van de website, diverse activiteitendatabanken (zoals Uit In Vlaanderen, Technoplis, enz.) en social media, het opvolgen van nieuwe grafische ontwerpen en drukwerk, het zoeken van nieuwe communicatiekanalen voor promotie van ons STEM-aanbod.

- Het opvolgen van trends en evoluties binnen het naschoolse STEM-verhaal, en ook binnen diversiteit in STEM. Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen door het lezen van vakliteratuur, deelname aan opleidingen, contacten met collega’s en het opbouwen van een netwerk. 

Profiel

- Je hebt bij voorkeur ervaring in het organiseren van naschoolse (STEM-) activiteiten of in eventmanagement.

- Je beschikt over goede projectmanagementvaardigheden. 

- Je beschikt over goede netwerkcompetenties waardoor je de juiste partners weet te betrekken in het project.

- Je hebt affiniteit met STEM. 

- Je kan correct rapporteren binnen de hogeschool en naar externen. 

- Je beschikt over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

- Je bent een loyale teamspeler die in team activiteiten kan opzetten en kan samenwerken. Je bent echter ook in staat zelfstandig te werken.

- Je voelt je persoonlijk aansprakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten; je draagt mee de eindverantwoordelijkheid voor het project waarop je werkt tegenover de hogeschool of de opdrachtgever. 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in bezit van minimum een bachelordiploma, bij voorkeur in een lerarenopleiding of in een STEM-gebied.

Je beschikt bij voorkeur over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 40% m.i.v. 04-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en  organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Wijze van solliciteren

Tot en met 26-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Severens Els (els.severens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/09/2021

Datum interview: vanaf 29-09-2021

Indiensttreding: 04-10-2021 of aansluitend