WT-ATP-VAC21-075 - Medewerker roostering/planning – 50%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 04-10-2021 of aansluitend t.e.m. 16-01-2022
Details

Taakomschrijving

Je staat onder andere in voor:

• het autonoom uitvoeren van de planning en administratieve taken binnen het administratieve team van het departement Wetenschap en Techniek. Je houdt hierbij rekening met de geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. 

• een vlotte en operationele planning en opmaak van lessen- en examenroosters (eventueel met behulp van het softwareprogramma Untis). Zo draag je bij tot een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening aan studenten en het onderwijzend personeel. Je staat ook in voor de communicatie over de planning naar de betrokken collega's en studenten. Je verzamelt en/of verwerkt de noodzakelijke informatie bij de opleidingshoofden en maakt een voorbereiding voor de planning op, rekening houdend met de relevante parameters.

• het vormen van een kritisch oordeel over de beschikbare informatie.

• voorbereidende administratieve taken m.b.t. te behandelen dossiers.

• uiteenlopende administratieve en logistieke taken om bij te dragen aan de efficiënte en operationele werking van het team.

• het meewerken aan casussen i.v.m. de roosters en lokalen binnen WT, om een optimale dienstverlening aan te bieden aan interne (bv. studenten en onderwijzend personeel) belanghebbenden.

Profiel

• Je beschikt over een uitstekende kennis van Excel, kennis van Untis is een pluspunt.

• Je kan overweg met de andere toepassingen in MS Office.

• Je kan relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden en deze op een synthetische manier integreren in een coherent geheel.

• Je bent sterk in het analyseren van gegevens en weet ze nadien vlot toe te passen.

• Je verzamelt informatie van opleidingshoofden en collega's. 

• Je bent in staat situaties correct in te schatten: je kan kritisch omgaan met ontvangen informatie en de beschikbare alternatieven beoordelen. 

• Je werkt planmatig, gestructureerd en resultaatgericht. 

• Je bent in staat gerichte vragen te stellen aan gesprekspartners (o.a. opleidingshoofden, onderwijzend personeel, studenten en collega's. 

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team, als zelfstandig werken.

• Je blijft steeds doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten. Je bent stressbestendig en gaat steeds nauwkeurig tewerk.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% () m.i.v. 04-10-2021 of aansluitend tot en met 16-01-2022 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen  

Wijze van solliciteren

Tot en met 19-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Vermoere Annick (annick.vermoere@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/09/2021

Datum interview: vanaf 21-09-2021

Indiensttreding: 04-10-2021 of aansluitend