WT-ATP-VAC21-074 - Medewerker roostering/planning – 60%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
60%
Duur:
22-09-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2021
Details

Taakomschrijving

Je staat onder andere in voor:

het autonoom uitvoeren van de planning en administratieve taken binnen het administratieve team van het departement Wetenschap en Techniek. Je houdt hierbij rekening met de geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. Je zorgt voor een vlotte en operationele planning van lessen- en examenroosters: zo draag je bij tot een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening aan studenten en het onderwijzend personeel. Je staat ook in voor de communicatie over de planning naar de betrokken collega's en studenten.

• de opmaak van de lessen- en examenroosters van het departement WT met behulp van het softwareprogramma Untis. Je verzamelt de noodzakelijke informatie bij de opleidingshoofden en maakt op basis hiervan een planning op, rekening houdend met de relevante parameters (vb. inhoud van het vak, presentatiemogelijkheden, grootte van lokalen, maximum bezetting per les). Omwille van pieken in de werklast en de organisatie van dag- en avondprogramma’s is een flexibele inzetbaarheid gewenst.

• het opvolgen van casussen i.v.m. de roosters en lokalen binnen WT, om een optimale dienstverlening aan te bieden aan interne (bv. studenten en onderwijzend personeel) en externe (bv. leden van de Associatie Universiteiten en Hogescholen Antwerpen, bedrijven, verenigingen) belanghebbenden. Je verkent de mogelijkheden m.b.t. maatschappelijke dienstverlening aan derden vanuit de campus Ellermanstraat (vb. het gebruik van de aula's door externe instanties).

• het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van studenten, onderwijzend personeel en collega's m.b.t. de planning van lessen en examens.

• het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen. Vanuit jouw expertise draag je bij aan het continu verbeteren van de processen binnen het studentensecretariaat en roosterteam.

Profiel

• Je beschikt over een uitstekende kennis van Excel.

• Je hebt bij voorkeur kennis van Access of andere databases.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met de softwareprogrammas Untis en BaMaFlex.

• Je werkt planmatig, gestructureerd en resultaatgericht.

• Je kan onverwachte situaties (bv. verplaatsingvanlessen, technische problemen in een lokaal).

opvangen en verwerken. Je bent stressbestendig en gaat steeds nauwkeurig tewerk.

• Je bent in staat gerichte vragen te stellen aan gesprekspartners (o.a. opleidingshoofden.

onderwijzend personeel, studenten en collega's) en werkt steeds klantgericht.

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team, als zelfstandig werken.

• Je kan je opdracht flexibel inplannen over het academiejaar.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke richting.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 60% m.i.v. 22-09-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen 

Wijze van solliciteren

Tot en met 19-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Vermoere Annick (annick.vermoere@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/09/2021

Datum interview: vanaf 21-09-2021

Indiensttreding: 22-09-2021 of aansluitend