PER-ATP-VAC21-008 - Controller HR – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Als controller HR binnen Directie Personeel neem je het voortouw en leid je het proces van personeelsbegroting in goede banen. Het optimaliseren van het begrotingsproces is één van de belangrijke uitdagingen binnen je takenpakket. Als expert formuleer je conclusies, detecteer je opportuniteiten en risico’s en werk je toekomstgerichte actieplannen uit. Je weet op een gestructureerde en onderbouwde manier je mening te formuleren en beschikt over de nodige overtuigingskracht om draagvlak te creëren voor je idee.

Je staat onder andere in voor:

• Je licht het volledige begrotingsproces door en formuleert voorstellen tot optimalisatie. Je werkt hiervoor nauw samen met het management en de collega’s binnen het team.

• Je beheert het volledige begrotingsproces van de technische voorbereidingen, tot de effectieve opmaak en rapportering. Om het goede verloop van de personeelsbegroting te garanderen, ga je regelmatig in gesprek met directie financiën en de verschillende managementteams en stuur je bij waar nodig. 

• Je volgt de personeelsbegroting op in effectieve uitvoering doorheen het jaar.

• Je stelt HR gerelateerde en financiële rapporteringen op en maakt een cijferanalyse (oa. loonopvolging, kwartaal en- jaarverslag, loonkloofanalyse, …). 

• Je slaagt er in om complexe data en rapporten op een eenvoudige en transparante manier te vertalen naar de interne gebruiker. Je stelt de nodige tools ter beschikking om beleidsbeslissingen te faciliteren.

• Daarnaast werk je aan diverse projecten o.a het ontwikkelen van dashboard voor KPI’s. Je staat in voor de uitwerking, implementatie en opvolging van A tot Z.

Profiel

• Je hebt affiniteit met HR.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met (personeels-)begroting/budgetten of rapporteringen.

• Je kan analytisch denken en problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

• Je werkt oplossingsgericht, proactief en hebt oog voor detail.

• Excel kent geen geheimen voor jou. Ervaring met het gebruik en het maken van rapporteringen op basis van een (personeel)databank is een meerwaarde.

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een bachelor diploma, bij voorkeur in een economische richting.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) en salarisschaal 5.3 (barema 594 - B31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen  

Wijze van solliciteren

Tot en met 26-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Liégeois Lynn (lynn.liegeois@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/09/2021

Datum interview: 27-09-2021

Indiensttreding: 01-10-2021 of aansluitend