PAT-ATP-VAC21-018 - Conciƫrge - 100%
Betrekking
Functie:
Polyvalent medewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 11-10-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

De conciërge wordt gehuisvest in het appartement, gelegen te Campus Meistraat, verdieping 1 en treedt op als huisbewaarder voor Campus Meistraat en Campus Lange Nieuwstraat. 

Voor de verplichtingen van de conciërgetaken heeft de conciërge de voordelen in natura, namelijk gratis huisvesting.

Je staat onder andere in voor:

• Je zorgt voor de uitvoering van en bent verantwoordelijk voor de openings- en sluitingsronde op weekdagen en soms ook op zaterdag. Opening van de campussen is voorzien rond 6u30 à 7u00, sluiting rond 22u30 à 23u (vrijdag 18u30 à 19u). Bij de sluiting ga je na of alle verdiepingen afgesloten zijn, geen lichten zijn blijven branden, elektrische toestellen correct zijn afgesloten, geen ramen open staan, garagepoort gesloten is,…

• Je staat in voor de algemene bewaking van de gebouwen en houdt toezicht op de goede werking van de veiligheidssystemen. Je bent ter beschikking 24/24 en 7/7 in geval van technische of facilitaire interventies.

• Je informeert de betrokken diensten over optredende problemen, klachten, afwijkingen en beschadigingen.

• Je houdt nauwkeurig een logboek bij van alle interventies en activiteiten die je hebt uitgevoerd.

• Je houdt toezicht op het gebruik van de campussen inzake toegang, orde en netheid, naleven van leefregels, ... 

• Je zorgt mee voor ondersteuning bij de logistieke processen zoals onder andere postbedeling, leveringen en afvalbeheer.

• In noodgevallen doe je de nodige (technische) interventies om de beveiliging en/of technische werking van het gebouw zo snel mogelijk terug te brengen tot een basisniveau.

• Je zorgt mee voor het uitvoeren van algemene onderhoudswerken op de campus. Zo sta je onder andere in voor het maken en herstellen van meubilair, deuren en sloten. Je staat in voor de vervanging van defecte lampen, stopcontacten en plaatst, indien nodig, nieuwe bij.

• Je zorgt mee voor het beheren en onderhouden van gebouwen en installaties van de campus. Je onderhoudt de technische installaties (o.a. centrale verwarming, sanitair, blusmiddelen) en voert dringende interventies uit: zo sta je onder meer in voor het opvolgen en herstellen van storingen en defecten aan (technische) installaties. Je zorgt eveneens voor het onderhoud van gereedschappen en apparatuur en voor het verwerken van afvalstromen.

• Je biedt logistieke ondersteuning aan het departement, studenten en personeel en ter gelegenheid van projecten en evenementen (opencampus dag, studiedagen …). Je zorgt onder andere voor het transporteren van items (bv. promotiemateriaal, materiaal voor de studenten), het verhuizen van materiaal en meubilair binnen de campus.

• Je bent verantwoordelijk voor het oplijsten van te bestellen materialen om installaties te onderhouden en herstellingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zo sta je onder meer in voor het bepalen van de technische benodigdheden binnen je vakgebied, voor het in ontvangst nemen van materialen en het ophalen van materialen bij leveranciers die niet leveren.

• Je zorgt voor het opvolgen van onderhouds- en aanpassingswerken, uitgevoerd door derden. Dit doe je door het ontvangen en begeleiden van derden in de gebouwen en door het signaleren van uitbesteedbare werken.

• Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen. In al je werkzaamheden pas je dan ook de veiligheidsnormen (bv. dragen van beschermingskledij, volgen van ergonomische richtlijnen) toe en volg je de evoluties in je vakdomein op.

Profiel

• Je beschikt over goede ICT-vaardigheden (MS Office)

• Je hebt bij voorkeur volgende opleidingen genoten, of bent bereid om deze te volgen:

  - basisopleiding bewakingsagent (139 u)

  - EHBO-hulpverlener

  - brandbestrijding

  - BA4- of  BA5-veiligheidsopleiding

Toelatingsvoorwaarden

Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in loodgieterij, elektriciteit of schrijnwerkerij. Kandidaten zonder diploma maar met relevante aantoonbare ervaring komen ook in aanmerking.

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 11-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en  organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange barema T31 (bruto €2060,61), barema T41 (bruto €2083,11) van de AP Hogeschool.  

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen / campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen 

Wijze van solliciteren

Tot en met 26-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk (dirk.decuyper@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/09/2021

Datum interview: vanaf 30-09-2021

Indiensttreding: 11-10-2021 of aansluitend