WT-OP-VAC21-080 - praktijklector/lector onderzoek AI en VR - 100%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100% (opdeelbaar)
Duur:
23-09-2021 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijklector/lector onderzoek AI en VR zorg je voornamelijk voor:

- de voorbereiding van de colleges en begeleiding;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- de ontwikkeling van Machine Learning algoritmes (Deep Reïnforcement Learning leeralgoritmes) om deze adaptieve VR-training te realiseren;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten (user manual, workshop en publicatie);

- de deelname aan vergaderingen m.b.t. deze opdracht;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten zoals het project The Intelligent Building en het Tetra-project AI-gedreven VR-training in een adaptieve gebruikerscontext;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg.

Profiel

Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied.

Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten (zie omschrijving opdracht).

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je hebt ervaring met het trainen en ontwikkelen van Machine Learning algoritmes.

Je kan zelfstandig een leeralgoritme configureren middels hyperparameters.

Je kan je verdiepen in de wetenschappelijke literatuur om nieuwe kennis op te doen.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur Master in Informatica, Industriële Wetenschappen, Wiskunde of een exacte wetenschap, zoals Biologie, Chemie, Fysica, …dan kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in de Toegepaste informatica of bachelor in Elektronica-ICT, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) 5 jaar ervaring met Machine Learning projecten.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 70% (Opdeelbaar) m.i.v. 23-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 30% (Opdeelbaar) m.i.v. 23-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt.

Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V.106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleiding

Opleiding Elektronica ICT

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Masset Yves (yves.masset@ap.be) of Casal Mosteiro Kelly (kelly.casalmosteiro@ap.be).
.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2021

Datum interview: 21/09/2021

Indiensttreding: 23/09/2021