WT-OP-VAC21-076 - Praktijklector/lector AI – 50%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50% (Opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 23-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022 of bij terugkeer van de titularis.
Details

Taakomschrijving

Als praktijklector/lector AI zorg je voornamelijk voor: 

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals Neural networks en IT research;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten (user manual, workshop en publicatie);

- onderzoeksprojecten initiëren of uitwerken zoals het project Learning analytics en het project AI-routeplanner voor schepen;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

 

Profiel

Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied. 

Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten (zie omschrijving opdracht).

Je bent geoefend en gekend in de neurale netwerken en bent wetenschappelijk ingesteld.

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners. 

Je werkt planmatig en resultaatgericht. 

 

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur Master in Informatica of Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT, kan je aangesteld worden als lector. 

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in de Toegepaste informatica of bachelor in de Elektronica-ICT, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) 5 jaar ervaring met Machine Learning projecten. 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% (Opdeelbaar) m.i.v. 23-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling 

Campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleidingen

Opleiding Toegepaste Informatica , Opleiding Elektronica ICT

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Casal Mosteiro Kelly (kelly.casalmosteiro@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2021

Datum interview: 21-09-2021

Indiensttreding: 23-09-2021 of aansluitend