KC-OP-VAC21-011 - Projectmedewerker - Onderwijsondersteuning - 50%
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:

m.i.v. 25 oktober 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2022.

Details

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA) is een internationale leergemeenschap, met opleidingen in dans, drama, muziek en hun respectievelijke educatieve opleidingen. Aansturing van het kwaliteitszorgbeleid gebeurt vanuit de AP-Hogeschool. Een halftijdse kwaliteitszorg medewerker specifiek KCA behartigt de formele kwaliteitszorgprocessen en is verantwoordelijk voor de begeleiding en voorbereiding van de visitatieprocedure.


Als projectmedewerker KCA kom je terecht in een redactieteam waar je de leiding neemt en wordt ondersteund door de teamleden. Je bent mee verantwoordelijk voor de voorbereiding en de redactie  van zelfevaluatierapporten voor de opleidingen Master Dans en Educatieve Master Muziek en Podiumkunsten. Je denkt mee na over de meest efficiënte vorm van informatiedeling en presentatie van de opleidingen voor een visitatiecommissie. Je organiseert acties om de kritische reflectie op gang te trekken binnen alle geledingen van de opleiding.

E
en actieve rol opnemen in de redactie en vormgeving van de zelfevaluatierapporten en de de kritische reflectie ter voorbereiding van de visitatie in het kader van een NVAO accreditatie.

Nauw samenwerken met de opleidingsteams voor dans en educatieve master muziek en podiumkunsten en de adviseur kwaliteitsbewaking voor KCA van de AP Hogeschool. Begeleiden van gesprekken met docenten, studenten, medewerkers en werkveld ter voorbereiding van de visitatie.


Profiel

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met de verschillende stakeholders van het KCA (docenten/studenten, leidinggevenden).

Je werkt planmatig, analytisch en resultaatgericht.

Je kan je makkelijk inwerken in de verschillende aspecten van het project.

Je werkt ordelijk, nauwkeurig en respecteert deadlines en draagt zorg voor kwaliteit.

-
 Je bent administratief vaardig, organisatorisch sterk en stressbestendig.

Je hebt een open houding op diversiteit in alle aspecten.

Je kunt vertrouwelijk en professioneel omgaan met informatie die collega’s en studenten je geven.

Je bent bereid om je aan te passen aan mogelijke onverwachte omstandigheden (bv. thuiswerk versus werk op kantoor).

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma bij voorkeur onderwijs, kunsten of humane wetenschappen. 

Je hebt ervaring in kwaliteitszorg. 

Je bent vertrouwd met projectmanagement. 

Je hebt ervaring met en/of een sterke motivatie voor schrijven van zelfevaluatierapporten of beleidsteksten.

Je kan op basis van onderzoek en in opdracht vlot relevant teksten schrijven en redigeren, bij voorkeur in zowel Nederlands als Engels.

Je kan vlot werken met Office 365, online vergadertoepassingen en databanken.

Een pedagogisch getuigschrift/diploma, ervaring met/visie op internationaal hoger (kunst)onderwijs of kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschappelijk onderzoek vormen eveneens een pluspunt.

Ervaring met het opzetten met materiaal dat online ontsloten kan worden is een pluspunt.


Aanbod

Je wordt tijdelijk contractueel tewerkgesteld voor 19u (50%) m.i.v. 25 oktober 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2022.


Je ontvangt € 1.344,25 bruto/maand.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.


Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 19 september 2021 kan je, uitsluitend via https://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Plaats van tewerkstelling 

campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Annouk Van Moorsel, opleidingshoofd Dans en Educatieve Master (annouk.vanmoorsel@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/09/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 26/09/2021

Indiensttreding: 25/10/2021 of aansluitend