WT-ATP-VAC21-066 - Stafmedewerker graduaatsopleidingen - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021
Details

Taakomschrijving

Je voert communicatieve, administratieve, organisatorische en inhoudelijke taken uit voor de graduaatsopleidingen Systeem- en netwerkbeheer, Internet of Things, en Programmeren en  voor de bacheloropleidingen Elektronica - ICT en Toegepaste Informatica . Onder verantwoordelijkheid van de opleidingshoofden draag je bij aan een vlotte werking en een kwaliteitsvolle dienstverlening gericht op studenten, collega’s, alumni, kandidaat-studenten en externe partners.

Je staat onder andere in voor:

- Je lost eventuele problemen op en volgt dossiers op om een optimale dienstverlening te garanderen voor studenten, alumni, lectoren, partners en om de dagelijkse werking van de opleidingen te optimaliseren;

- het administratief-didactisch ondersteunen en mee (verder) uitbouwen van de opleidingen inzake kwaliteit, curriculumwijzigingen, projecten, samenwerkingen met externe partners en het werkplekleren; 

- het opvolgen en controleren van de examen- en lessenroosters en het aanleveren van de nodige gegevens hiervoor;

- het opvolgen en controleren van de ECTS-fiches (op administratief, taalkundig en didactisch vlak);

- het fungeren als aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de opleidingen. Zo verzorg je o.a. communicatie met interne (bv. studenten, collega's) en externe belanghebbenden (bv. werkveldpartners). Je beantwoordt mails, bereidt presentaties voor, en je staat in voor de verwerking en synthetisering van binnenkomende informatie, volgens prioriteitsbepalingen die werden afgesproken met het opleidingshoofd graduaatsopleidingen. Je zorgt voor een vlotte doorstroming van opleidingsgebonden informatie naar studenten en lectoren en het maken en regelen van afspraken voor internen en externen;

- het ondersteunen van (kandidaat-)studenten inzake studentenadministratie en trajectbegeleiding. Je bereidt o.a. vrijstellingsaanvragen voor en volgt laattijdige inschrijvingen en aanvragen tot contractwijzigingen op. Je biedt ook ondersteuning bij (her)inschrijvingen. Je verstrekt informatie, beantwoordt vragen, zoekt (mee) naar oplossingen of verwijst gepast door;

- het voorbereiden van en ondersteunen bij activiteiten;

- het optimaliseren en up-to-date houden van de communicatie van de betrokken opleidingen,aangepast aan het doelpubliek;

- het organiseren (vergaderingen inplannen, uitnodigingen versturen etc.) van de verschillende overlegorganen en focusgroepen van de graduaatsopleidingen en het opvolgen van de actiepunten a.d.h.v. de door jou gemaakte verslagen;

- het voorbereiden van de visitaties, accreditaties en evaluaties van de opleidingen.

Profiel

Je werkt creatief, met aandacht voor klant, detail en kwaliteit, en hebt zin voor initiatief.

Je bent organisatorisch sterk, kan zelfstandig werken maar ook vlot in team functioneren. 

Je beschikt over een vlotte pen waarmee je juiste en inspirerende teksten kunt schrijven.

Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen, vooral Excel kent voor jou geen geheimen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in pedagogische wetenschappen, humane wetenschappen, communicatiewetenschappen of talen of office management.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Het is een pluspunt indien je vertrouwd bent met administratieve processen, curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg binnen het Vlaamse hoger onderwijs (of binnen andere organisaties).

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 01-09-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en  organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 18-08-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Opleiding Internet of Things , Opleiding Systeem- en netwerkbeheer , Opleiding Programmeren

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Masset Yves (yves.masset@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 19/09/2021

Indiensttreding: 01/09/2021 of aansluitend