OT-VAC21-021 - projectmedewerker / onderzoeker ESTAFETT – 15,2 u/week
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
Onderwijs en Training
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
15,2 u/week
Duur:
M.i.v. 01-10-2021 of aansluitend.
Details

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep van het departement Onderwijs en Training.

Je draagt zorg voor het uitvoeren van onderwijskundig, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de hogeschool en/of de arbeidsmarkt. Het onderzoeksthema waarop jij zal werken gaat over team teaching in het kader van een 4-jarig project van verschillende hogescholen en universiteiten. Je komt in een multidisciplinair team terecht waar je hoofdzakelijk verantwoordelijk zal zijn voor de valorisatie van het project.

Meer informatie op www.ap.be/project/estafett.

Als projectmedewerker / onderzoeker ESTAFETT sta je in dit project rond teamteaching, samen met de andere medewerkers van de partnerorganisaties voornamelijk in voor:

- De contacten met en de opvolging van de schoolteams en stakeholders;

- Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in basis en secundair onderwijs;

- De uitbouw van een Vlaams lerend netwerk;

- De uitwerking van een kennisplatform;

- De uitwerking en begeleiding van een professionaliseringstraject.

Profiel

Je kan zelfstandig en in team onderzoeks- en valorisatietaken uitvoeren.

Je kan de verkregen data correct interpreteren en rapporteren. Vervolgens kan je de onderzoeksresultaten vertalen naar producten voor de praktijk (vb. adviezen, handleidingen, instrumenten, leerpaden, workshops, …).

Als all-round onderzoeker ben je vertrouwd met kwantitatief en kwalitatief onderzoek, bij voorkeur ook met ontwerpgericht onderzoek.

Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je kan resultaten toelichten aan verschillende doelgroepen, je hebt een vlotte pen en kan wetenschappelijk rapporteren (ook in het Engels).

Je bent analytisch ingesteld en werkt nauwkeurig. Je bent bereid om jouw onderzoekscompetenties te ontwikkelen en bij te leren waar dat nodig is.

Je hebt een positieve, oplossingsgerichte, ondernemende klantgerichte houding.

Je beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur onderwijswetenschappen, pedagogische wetenschappen, psychologie of onderwijskunde.

Het bezit van een diploma van doctor op proefschrift in eenzelfde studiegebied strekt tot aanbeveling. Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt bij voorkeur minstens 3 jaar ervaring als onderzoeker en/of 5 jaar ervaring in het secundair onderwijs.

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 40% ( Opdeelbaar) m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend tot en met 30-09-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Plaats van tewerkstelling

Campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Departementaal (algemeen)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ardies Jan (jan.ardies@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2021

Datum interview: vanaf 30-08-2021

Indiensttreding: 01-10-2021 of aansluitend