KA-OP-VAC21-019 - gastprofessor Specifieke Materialenkennis Mode – 7.6 u/week
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
7.6 u/week
Duur:
m.i.v. 01 oktober 2021 of aansluitend tot en met 30 juni 2022
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als gastprofessor Specifieke Materialenkennis Mode zorg je voornamelijk voor: 

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges o.a. Specifieke Materialenkennis Mode;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het uitoefenen van activiteiten die gerelateerd zijn aan de artistieke praxis;

- het initiëren of uitwerken van projecten.

Profiel

Je hebt een uitstekende ervaring met materialen, textieltechnieken en begrippen van bindingen. 

Je weet deze kennis over te brengen aan 1ste jaars studenten mode ontwerp. 

Je kan lesgeven aan een divers studentenpubliek zowel in het Nederlands als Engels.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur Master Beeldende Kunsten Mode.

Je bent in het bezit van een syllabus om de basisbegrippen van bindingen, materialen en textieltechnieken te duiden. Gelieve deze syllabus digitaal toevoegen aan het sollicitatiedossier. Deze syllabus dient beschikbaar te zijn in het Nederlands en Engelstalig voor de selectiecommissie.   

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld. 

Je hebt relevante ervaring binnen mode. 

Aanbod

Je wordt als contractuele gastprofessor tewerkgesteld voor 7.6 uur / week m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend tot en met 30-06-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de  financiële en organisatorische krijtlijnen. 

Je ontvangt een bruto maandloon van €483,33 per maand.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 18-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Plaats van tewerkstelling

campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen / campus Nationalestraat - Nationalestraat 28, 5th floor, 2000 Antwerpen

Opleiding Beeldende kunsten

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Devos Mariella (mariella.devos@ap.be) of De Clercq Maureen (maureen.declercq@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 30/08/2021

Indiensttreding: 01/10/2021 of aansluitend