KA-OP-VAC21-010 - assistent Educatieve Master – 10%
Betrekking
Functie:
Assistent
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
10%
Duur:
m.i.v. 20 september 2021 of aansluitend tot en met 17 september 2023 
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als assistent Educatieve Master zorg je voornamelijk voor: 

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten o.a. Artistiek pedagogisch onderzoekEducatieve Master Kunsten inclusief

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het uitvoeren van projecten voor externe opdrachtgevers.

Profiel

Je kan een project opstarten en het gehele onderzoeksproces (inclusief valorisatie en/of disseminatie) tot een goed einde brengen. 

Je bent vertrouwd met de verschillende fasen van een onderzoeksproject.

Je werkt actief mee aan vernieuwingen binnen het (kunst)onderwijs.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie. 

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je beschikt over een kennis van het (beeldend) kunstonderwijs.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners. Je werkt planmatig en resultaatgericht en je bent zelfredzaam.

Je bent op de hoogte van de recente onderwijs- en onderzoeksontwikkelingen in relatie tot inclusie, diversiteit, duurzaamheid en domeinoverschrijdend werken.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur Beeldende kunsten .

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen de beeldende kunsten/het beeldend kunstonderwijs.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant ambt (hernieuwbare termijn assistent) voor 10% m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 17-09-2023 of tot einde lopende aanstellingstermijn. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 18-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen 

Opleiding: Educatieve Master

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Wolfaert Indra (indra.wolfaert@ap.be)   of Luypaert Leslie (leslie.luypaert@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 30/08/2021

Indiensttreding: 20/09/2021 of aansluitend