KA-OP-vac21-015 - praktijkassistent - AOA Schilderkunst – 95%
Betrekking
Functie:
Praktijkassistent - AOA
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
95%
Duur:
m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 17-09-2023 of bij terugkeer van de titularis.
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijkassistent - AOA Schilderkunst zorg je voornamelijk voor: 

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges o.a. Atelier Schilderkunst 1Atelier Schilderkunst 3Masterproject schilderkunstArtistic practice schilderkunst;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het actief zoeken naar contacten in het kader van beoefening en ontwikkeling van de kunsten;

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

- het leiden van een team;

- het uitoefenen van activiteiten die gerelateerd zijn aan de artistieke praxis;

- het initiëren of uitwerken van projecten;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelor- en masterproef en projectwerk.

 

Profiel

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur Beeldende Kunsten.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 20% m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 17-09-2023 of bij terugkeer van de titularis.

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant ambt (hernieuwbare termijn praktijkassistent AOA) voor 75% () m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 17-09-2023 of tot einde lopende aanstellingstermijn. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 508. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=508)

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 18-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Opleiding Beeldende kunsten

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Luypaert Leslie (leslie.luypaert@ap.be)   of Bovyn Guy (guy.bovyn@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2021

Datum interview: 30-08-2021

Indiensttreding: 20/09/2021 of aansluitend