WT-ATP-VAC21-061 - Stafmedewerker kwaliteitszorg en onderwijsondersteuning – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01 september 2021 of aansluitend tot en met 31 september 2021
Details

Taakomschrijving

Ben jij iemand die voeling heeft met het hoger onderwijs? Hou je van analyseren, plannen, monitoren en evalueren? Ben je een held met data en in schriftelijke rapportage? En wil je op deze manier bijdragen aan het versterken en verbeteren van de kwaliteit van onze graduaatsopleidingen? Lees dan zeker verder, want dan is deze job mogelijk iets voor jou.

Onder leiding van het departementshoofd ondersteun je de graduaatsopleidingen van het departement Wetenschap en Techniek bij de kwaliteitszorg en verdere onderwijsontwikkeling. Je voert daarvoor communicatieve, administratieve en inhoudelijke taken uit. Zo draag je bij tot de realisatie van de doelstellingen en de kwaliteitsvolle dienstverlening van het departement in samenwerking met de opleidingsteams, in opdracht van de opleidingshoofden en in afstemming met het hogeschoolbrede en departementale beleid.

Je staat onder andere in voor:

- voor het verzamelen, uitwerken en analyseren van informatie ter voorbereiding van interne en externe evaluaties, zo faciliteer je de samenstelling van de accreditatiedossiers voor de graduaatsopleidingen, in te dienen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), in lijn met het hogeschoolbrede beleid rond kwaliteit en onderwijs;

- het projectmatig organiseren en opvolgen van de kwaliteitszorg van de betrokken graduaatsopleidingen (Elektromechanische systemen, HVAC, Werforganisatie, Systeem- en Netwerkbeheer, Internet of Things en Programmeren). Je verzamelt materiaal en verwerkt dit, je organiseert focusgroepen, je plant overleg in tussen de verschillende (interne en externe) belanghebbenden, je stelt vergaderagenda’s op, je maakt verslagen op, etc;

- de ontwikkeling en de actualisatie van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. kwaliteits- en curriculumontwikkeling, het digitaal leren en toetsen;

- het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Dit doe je onder meer door het opvolgen van verbetertrajecten binnen de opleidingen die werden uitgerold naar aanleiding van visitaties en evaluaties. Je staat eveneens in voor de voorbereiding, organisatie en implementatie van de kwaliteitszorg. Je kan daarbij kritisch reflecteren over de gehanteerde werkwijze en voorstellen tot bijsturing formuleren;

- voorbereiding van adviezen en nota’s die betrekking hebben op onderwijsgerelateerde thema’s met betrekking tot en ter ondersteuning van de graduaatsopleidingen van het departement Wetenschap en Techniek;

- het ondersteunen van de (verdere) uitbouw van het werkplekleren en het leggen van contacten met het werkveld i.f.v. de kwaliteitsontwikkeling;

- het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen het domein van onderwijs, voornamelijk op het vlak van kwaliteitszorg, regelgeving en didactiek;

- het administratief, inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen van de opleidingen: curriculumwijzigingen, omgevingsanalyses, de voorbereiding van opleidingsevaluaties, up-to-date houden van opleidingsinformatie op interne communicatiekanalen, de opvolging en controle van ECTS-fiches, …

Profiel

Je toont zin voor initiatief.  

Je hebt oog voor detail en kwaliteit. 

Je bent sterk in projectmanagement en organisatie: actieplannen opstellen en opvolgen kan je als de beste.

Je kan zelfstandig werken, maar ook vlot in een divers team functioneren.

Je voelt je persoonlijk aansprakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten; je draagt mee de eindverantwoordelijkheid, tegenover de hogeschool en de betrokkenen. 

Je staat reflectief tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen.

Je beschikt over een vlotte pen. 

Je bent zeer sterk met MS Office.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur bij voorkeur in pedagogische wetenschappen.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld

Het is een pluspunt indien je vertrouwd bent met curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg binnen het Vlaamse hoger onderwijs en als je in het bezit bent van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Aantoonbare affiniteit met graduaatsopleidingen (niveau 5) en techniek strekken eveneens tot aanbeveling.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 22-08-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lauwers Wim (wim.lauwers@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 22/08/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 23/08/2021

Indiensttreding: 01/09/2021 of aansluitend