KA-OP-VAC21-012 - praktijkassistent - AOA Tekenen – 45%
Betrekking
Functie:
Praktijkassistent - AOA
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
45%
Duur:
m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 17-09-2023 of tot einde lopende aanstellingstermijn. 
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijkassistent - AOA Tekenen zorg je voornamelijk voor: 

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten o.a. Tekenen Grafisch Ontwerp 1Studie der beeldelementen Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 1Studie der beeldelementen Juweelontwerp en Edelsmeedkunst 2Bachelorproject Juweelontwerp en edelsmeedkunst;

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- deelname aan examencommissies;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van beoefening en ontwikkeling van de kunsten;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het initiëren of uitwerken van projecten;

- het uitoefenen van activiteiten die gerelateerd zijn aan de artistieke praxis;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelor- en masterproef en projectwerk.

Profiel

Je hebt een goede kennis en ervaring met tekenen. 

Je kan doelgericht en kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je bent een enthousiaste lesgever. Je weet een divers en internationaal studentenpubliek te stimuleren en motiveren. Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden zowel Nederlands als Engelstalig.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur Beeldende Kunsten.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan via een kwalificatiegetuigschrift aantonen dat je over het ERK-niveau B1 in de onderwijstaal Engels beschikt.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant ambt (hernieuwbare termijn praktijkassistent AOA) voor 45% m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 17-09-2023 of tot einde lopende aanstellingstermijn. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 508.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 18-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Devos Mariella (mariella.devos@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2021

Datum interview: 30-08-2021

Indiensttreding: 20/09/2021 of aansluitend